Резултати

Logo

14

Построени/обновени училища, детски градини и здравни центрове

Logo

25

Образователни и здравни медиатори

Logo

463

Деца в детски градини, начални училища и извънкласни занимания

Logo

216

Обучени учители

Logo

455

Обхванати от здравни кампании

Logo

1653

Обхванати от медицински прегледи и консултации

Последни резултати

Образование

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Виж повече

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.

Виж повече

Начало на строежа на ОДЗ в Сливен

2016-09-28

След дълъг процес на обществена поръчка, инвестиционно планиране и преговори за позиционирането на новото обединено детско заведение в Надежда, Община Сливен започна изграждането му през септември 2016.  Освен детска ясла и градина в сградата ще се помещават още здравно-консултативен пункт и културно-образователен център. Така на едно място и то в самия квартал ромите имат достъп до образование, здравеопазване и възможност за срещи и организиране на различни събития.

Сградата с обща площ 2 326 кв.м. е в непосредствена близост до Центъра за административно обслужване на граждани в «Надежда». Стойността на строителството на сградата е 1 249 564,08 лв., изпълнител е консорциумът «Строй Груп», избран с открита процедура по Закона за обществените поръчки. Обединеното детско заведение ще обхване 32 деца в две групи ясли и 120 деца в четири групи в детска градина, които ще разполагат със стаи за занимания, салон за музика и физкултура.

Здравно-консултативният пункт ще има три лекарски кабинета -акушерогинекологичен, педиатричен и общопрактикуващ лекар, които ще осигуряват медицинска грижа на нуждаещите се от квартала.

За културно-образователния център са предвидени две помещения - информационен център за работа с ромската общност в «Надежда» и универсална зала за групови занимания.

Виж повече

Напредък с образователните дейности в Община Монтана

2016-11-01

В рамките на Програма ЗОВ в Монтана бяха назначени десет нови учители в две училища и две детски градини, които провеждат допълнителни извънкласни занятия. Целта е децата да наваксат пропуски в учебния материал и знанията си по български език.
Учителите работят с децата и за развитие на комуникативните и социалните им умения.

Според педагозите вече е видима ползата от допълнителната работа с 97 деца на възраст от три до шест години. Напредък има и при по-големите 35 ученици на възраст между седем и десет години, за които бяха организирани допълнителни занимания по български език.

Лятно училище през 2016 помогна за създадането на интерес и мотивация у ромските деца да продължат образованието си в десегрегираните училища в града. Организирани бяха беседи с 23 четвъртокласници от ОУ «Георги Бенковски». Децата посетиха Пето СОУ «Христо Ботев» и Осмо СОУ «Отец Паисий» в Монтана, музейни и други обекти в града.

Екипът на ЗОВ в Монтана полага усилия да убеди ромските семейства в предимствата на общественото предучилищно възпитание и ползите от него, за да запишат децата си в детски градини. С родителите на отрасналите деца се работи за насърчаване на успешното участие в учебно-възпитателния процес в основните училища.

За 47 семейства бе организирано обучение тема «Трудно ли е да си родител, лесно ли е да си дете? Стилове на възпитание». Предстоят дискусии с тях върху актуални проблеми на семейното възпитание.

Виж повече

Нова детска градина в кв. Кошарник – Монтана

2016-09-01

Със започналото през лятото на 2016 изграждане на новата сграда на ЦДГ № 8 «Пролет» в кв. «Кошарник» ще се подобри значително достъпът на деца на възраст между три и шест години до предучилищно образование, както и подготвеността им за училище.

Новата сграда се изгражда на мястото на нерегламентирано сметище. Предвижда се тя да поеме децата, които в момента се обучават в старата детска градина, която не отговаря на съвременните изисквания.

В новата сграда на децата ще бъде осигурен не само достъп до обучение и възпитание, допринасящо за социализацията им, но уютна и приятна за занимания среда. Децата ще могат да посещават градината, без да се налага да пътуват до града, което ще мотивира родителите да ги изпращат редовно детската градина. Това е критично важно за пет- и шестгодишните деца, за които е задължително присъствието в подготвителните групи. Подготвеността им за първи клас е от значение за адаптацията им в смесени училища в града.  

Планираната работа с родителите в новата градина ще има значителен принос за задържането на децата, както и да ги мотивира да продължат и в начално училище.  Сградата ще поема три групи на целодневна организация и една полудневна група с общо около 100 деца.

В новата постройка ще има и зала за извънкласни и извънучилищни дейности, работа с родители, общностни срещи, празници и други събития. Новата детска градина в «Кошарник» очаква да бъде завършена през февруари 2017.  

Виж повече

„От врата на врата“ набира скорост в Сливен

2016-10-01

Екипът на Сдружение „Ромска академия за култура и образование" (РАКО), местен партньор по Програма ЗОВ в Сливен всекидневно работи със семействата в квартал „Надежда“: разговаря с тях за проблемите им, консултира ги по различни въпроси, мотивира ги да запишат децата си в детската градина, която ще бъде изградена. Посещението е от улица на улица, от врата на врата. Правят се анкети сред семействата, за да се изготви база данни за социално-икономическия им статус и да се конкретизират нуждите им.

Според направените досега 250 анкети 92 % от анкетираните майки са на възраст над 18 години, от които 45 % са на възраст над 23 години. Констатирано бе, че 51 % от анкетираните родители имат едно дете, а 38 % имат по две. Едва 2 %  (пет семейства) имат повече от три деца.

Много от родителите споделят, че годините са трудни и предпочитат да имат по едно или две деца, за да могат да се грижат пълноценно за тях и да им дадат добро образование. Част от родителите казват, че им е трудно да си намерят работа, защото образованието и квалификацията им са ниски (58 % от майките имат начално образование, 36 %  са с основно образование)  и затова искат техните деца да успеят като получат по-високо образование от тяхното.

Виж повече

Хепънинг за ползите на образованието сред ромите

2016-04-01

Над 1000 души участваха в Хепънинг за ползите на образованието сред ромската общност,  организиран от Ромската академия за култура и образование на 1 април 2016 в Сливен.

Хепънингът бе организиран в ромския квартал "Надежда" с участието на танцовите състави "РАКО" с хореограф Атанас Атанасов и "Веселие", оркестър "Млади виртуози" с ръководител Радка Кусева и "Карандила джуниър" с ръководител Ангел Тичалиев, ромски артисти и музиканти.

Приветствия направиха Стела Костова - председател на РАКО,  заместник-кметът Стоян Марков и областният управител Татяна Петкова. На събитието присъстваха  началникът на Районния инспекторат по образование д-р Бисерка Михалева, служители на Община Сливен, областна управа и партньорски НПО, екипа на проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен“.

За първи път в кв. „Надежда“ бе организирано такова събитие. Ромите, живеещи в кв. „Надежда“, приветстваха инициативата на РАКО.

Виж повече

Нов модел за овладяване на български от деца-билингви

2016-10-08

Нов модел, който помага на малки деца, чийто майчин език е ромски или турски, да научат български, бе разработен през 2016 година в Русе в рамките на ЗОВ. Моделът може да бъде ползван от педагогическите специалисти, работещи с деца билингви на възраст между три и пет години за ранно изучаване на български език в детската градина.

Екип от Българо-румънския институт по медиация – партньор на Община Русе е подготвил 81 оригинални игри, чрез които децата лесно овладяват езика.

За първи път моделът бе представен пред 12 педагози от двете детски градини на работна среща-семинар на 7 октомври 2016 г. Те имаха възможност да проиграят част от разработените игри и да дискутират възможностите за експертна оценка на модела.

Предстои тестването на модела в пряката работа с децата от полудневните групи в двете детски градини „Ралица“ и „Червена шапчица“, партньори по Програма ЗОВ.

Виж повече

Приемни за консултации на родители роми в Русе

2016-07-13

През 2016 година в Русе бяха отворени осем приемни за консултиране и мотивиране на родители роми да изпращат децата си на училище. Приемните са на място в учебните заведения: четири в Община Русе, две  в Община Ветово и по една в общините Борово и Иваново.

103 родители са подали заявления да идват на такива консултации. До края на октомври бяха направени 142 индивидуални консултации, три групови сесии с родители, както и  серия срещи с 20 педагогически специалисти за обратна връзка по конкретни случаи.

Сключени са три споразумения за сътрудничество в работата на приемните с дирекциите по социално подпомагане в Русе, Ветово и  Две могили.

Виж повече

Ремонти на детски градини в Русе

2016-10-19

С преустройство на помещения в Детска градина „Ралица“ в кв. “Тракция“ – Русе бяха създадени подходящи условия за работа с деца от три до пет години, които досега не са посещавали градина.  Отделено е място и за медицински кабинети, за да може родители и деца от квартала да имат достъп до медицински услуги. Детската градина ще започне в най-скоро време приема на около 20 деца.

В рамките на ЗОВ в Детска градина „Червената шапчица“ - филиал в с. Бъзън бяха ремонтирани  помещения, в които се организират занимания за деца от полудневна група.  Градината ще приема по осем нови деца всяка година.

Виж повече

Информационни кампании за трафик на хора сред уязвимите групи в Русе

2016-10-27

Разясняването на рисковете за нелегален трафик на хора бе основната тема на  информационни срещи, фокус групи и кампании  пред 2016 в Русе (кв. „Дружба“ 2) и в общините Иваново и Борово.

594 ученици и 100 представители на общността бяха обхванати в информационната кампания „Не се продавай“, състояла се от януари до март 2016 г.

С информационна кампания „Да спрем трафика на хора“ (май-юни 2016 г.) екипът на проекта достигна до 227 ученици и 112 представители на общността от Русе и партниращите по-малки общини.

Виж повече

Клубове „Родител-дете“ в Русе имат всяка седмица занимания

2016-10-19

 В преустроените класни стаи на основните училища  „Алеко Константинов“ и  „Братя Миладинови“ в гр. Русе  през 2016 година бяха разкрити клубове „Родител-дете“.

Експерти на Сдружение „Еквилибриум“ работят индивидуално с родители и деца, използвайки игрови техники, за да ги мотивират да са активни и отговорни към образователния процес.          

Всяка седмица в ОУ „Алеко Константинов” се организират съвместни клубове с родители и деца от двете предучилищни групи, а групата в ОУ „Братя Миладинови” са включени родители и децата им от началния курс. Водещите са професионалисти с опит в интерактивните техники и методи за работа с деца и родители. Сесиите преминават в съвместни игри, песни и творчески занимания. Децата и техните родители общуват помежду си на български език, заедно творят предмети от природни материали.                          

Виж повече

Изводи от семинар за обмяна на добри практики за ранно детско развитие

2017-03-22

 

От 28 февруари до 1 март 2017 в Русе се състоя семинар за обмяна на добри практики и знания в областта на ранното детско развитие за подобряване на достъпа до качествени грижи и занимания в детските градини. Срещата беше организирана от Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички).

Участваха експерти в областта на ранното детско развитие и образование от общините-партньори по ЗОВ, директори и учители от детски градини, както и партниращи неправителствени организации, представители на общините Тунджа, Севлиево и Търговище и на детските градини от тези градове реализирали добри практики. Опит от приключили и предстоящи проекти споделиха  представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на труда и социалната политика, УНИЦЕФ и отдела на МОН, който ръководи фондовете на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП). Всички презентации можете да свалите от този линк.

Изводи и научени уроци от първата обмяна на добри практики по Програма ЗОВ?

Презентациите на проектите по Програма ЗОВ са генерирали интерес за проследяване на ефектите от прилагането на добрите практики и модели и очаквания на следващ етап участниците в обмените между общините да научат какви са били трудностите при прилагането на представените практики и как са отчитани резултатите от тях, сочи доклад, който представя обратна връзка от 25-ма участници в семинара и отразява основни наблюдения, изводи и научени уроци. Налице са и очаквания за представяне в много по-голяма степен на партньорствата, които общините имат с НПО за реализиране на интеграционните политики и приноса за тяхното изпълнение на съвместната работа с неправителствените организации по Програма ЗОВ.

При други подобни обмени може да се помисли и за акцент върху примери от реалната практика по Програма ЗОВ, които са дали добри резултати.

Сред препоръките на участниците е да се осъществят учебни посещения в образователни институции или услуги на място, където да се видят постиженията и да се усети средата и атмосферата на работа, след което да се пристъпи към обсъждане.

За част от общините интерес би представлявала и информация относно съществуващи подходи и техники в областта на преподаването в мултикултурна среда.

Макар обменът на добри практики в областта на включването на родителите и на цялата ромска общност в образователния процес да е оценен като много полезен до момента, повишаването на квалификацията за работата с родителите и местната общност остава сред целите на екипите като важна предпоставки за по-успешна образователната интеграция.

Обобщение за резултатите от първата обмяна на добри практики по Програма ЗОВ вижте от от този линк

 

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Виж повече

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.

Виж повече

Резултати в областта на репродуктивно и сексуално здраве и превенция

2016-08-20

 Кръгла маса по въпроси за здравеопазването на ромската общност в квартал „Надежда“ бе организирана на 15 април 2016 с участието на десет религиозни лидери от общността. Тази среща е имала за цел да разясни основни положения в репродуктивното здраве и контрацепцията, както и майчиното здраве и превенцията. Тъй като пасторите в „Надежда“ играят ролята на лидери и лесно могат да мобилизират присъствие, от "Лекари на света" канят пастори и ромски жени и майки да обсъждат тези важни за ромските жени теми.

През периода февруари – юли 2016 екипът на „Лекари на света”, неправителствена организация-партньор по проекта, е организирал общо 794 индивидуални срещи със жители на „Надежда“, които имат нужда от здравна помощ, и насочване към лекар. Сред тях 385 души са били срещнати за първи път като медиаторите от организацията са им оказали подкрепа с насочването им към гинекологични прегледи и други разяснителни консултации. С 227 е разговаряно по време на работа на терен от екипа. 46 жени са били придружени да посетят гинеколог за прегледи. 478 души са посетили Информационния център на „Лекари на света”. Това са предимно жени и майки, нуждаещи се от прегледи, помощ с контрацепция, като някои от тях са и без застраховки. При тези информационни индивидуални сесии посетилите центъра са приемат от медиаторите, работещи по програмата.

Виж повече

Здравни информационни кампании в Монтана

2016-11-03

За повишаване чувствителността и информираността на ромската общност за здравна профилактика с фокус върху детското и майчино здраве са раздадени около 350 информационни материали в ромските квартали на Монтана «Кошарник» и «Огоста», както и в с. Габровница.

Здравните медиатори са консултирали 99 роми със здравни и социални проблеми. Разяснителната работа за профилактика на заболяванията и потребността от спазване на имунизационния календар е последвана от имунизация на 62 деца и юноши. Здравна профилактика е предоставена на около 150 жени от местата, където проектът работи.

Специално внимание е отделено от здравните медиатори на 24 бременни жени. В дейностите по проекта са обхванати 13 многодетни семейства, с които е обсъдена контрацепцията и използването на противозачатъчни средства.

Виж повече

Картографиране на ромите с цел здравна превенция

2016-10-13

Събирането на актуална и достоверна информация за здравния статус на ромските семейства се осъществява чрез картографирането, което започна през месец октомври 2016 с помощта на Националната мрежа на здравните медиатори и експерти социолози.

При социологическите анкети, организирани в ромските квартали на Монтана и в с. Габровница, ще станат ясни изложените на рискови фактори роми и ромите със сериозните социално-значими заболявания.

Благодарение на събраната емпирична информация, ще се набележат адекватни мерки за подобряване на здравните грижи за населението.

Виж повече

Първи стъпки в здравното медиаторство в Монтана

2016-10-21

Шестима здравни медиатори бяха избрани, за да работят в Монтана за подобряването на здравната култура и улесняването на достъпа до здравеопазване на ромите в района.

Трима нови здравни медиатори бяха обучени и сертифицирани в Медицинския университет – София в рамките на партньорството на Програма ЗОВ с Националната мрежа на здравните  медиатори.

Непрекъснато се работи за повишаване на компетентността на медицинските професионалисти за работа в ромска общност. Те вече участваха в семинар за семейното планиране, репродуктивното здраве и контрацепцията, в обучение за провеждане на каргографиране и в дискусионен форум на тема «Ранните бракове в контекста на превенция на трафика на хора".

Предвидени са и надграждащи обучения и анализ на постиженията или пропуските в работата им, за да могат здравните медиатори да работят по-ефективно с целевата група.

Виж повече

Изцяло ремонтиран медицински център в с. Габровница, Монтанско

2016-11-03

През 2016 година бе направен основен ремонт на Здравно-консултативния център в сградата на кметството с. Габровница и кабинетите в Общински медицински център.

Центърът в Габровница ще поеме медицинската грижа и за двете съседни села Вирове и Безденица.

Предстои оборудването на кабинетите в «Общински медицински център – Монтана“ ЕООД. Медицинските специалисти ще работят  в оборудваните кабинети  за подобряване здравето и здравното образование на жителите на кв. “Огоста”.

Очакванията са, че близостта на двата здравни центъра до местното население ще мотивира хората да търсят своевременно лекарска помощ.

В центровета са обособени кабинети на общопрактикуващ  лекар и акушер-гинеколог, манипулационна и кабинет на здравния медиатор.

Виж повече

Прегледи за СПИН и заразни болести в Сливен

2016-09-13

Организацията „Здравето на ромите“ направи през 2016 година анкети с 416 жители на „Надежда“ в Сливен  за СПИН, кучешка тения и болести, преносими по полов път.

351 от тях на възраст 18-35 са били прегледани за СПИН, десет ще минат на допълнителни прегледи.

Резултатите от проучването дават представа за здравния статус на ромите в „Надежда“.

Виж повече

Обучения на лекари от спешна помощ в Русе

2016-10-10

Програма за тримодулно обучение на лекари за работа с ромската общност и със социално-уязвимите групи бе разработена през 2016 в рамките на Програма ЗОВ в Русе.

Преди това проучване отрази виждането на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в Русе, Ветово и Две могили за нуждата от такова обучение.

По Модул 1 вече бе организирано обучение на работното място за 50 медицински и немедицински специалисти, работещи  в центровете за спешна медицинска помощ.

Виж повече

Две нови яслени групи в Детска ясла № 6 в гр. Русе

2016-11-15

С разкриването през ноември 2016 на две нови яслени групи с общо 25 деца бе разширена Детска ясла № 6 в кв. „Чародейка“ в Русе. Тя пое деца от квартал „Дружба“, както и от два съседни квартала. Децата в яслата са от ромски, турски и български произход.


Двете групи се помещават на втория етаж на закрития година по-рано Дом за медико-социални грижи за деца, който бе изцяло обновен и обзаведен в рамките на Програма ЗОВ.


С децата работят девет новоназначени специалисти: четири медицински сестри, четири детегледачки и един педагог.

Виж повече

Скрининги на деца от района ни в Русе

2016-10-03

Експерти от Медицински център „Медика Експерт“ ЕООД – партньор по ЗОВ в Русе извърши скрининги за белодробни заболявания на 552 деца от уязвимите групи. При осем от прегледаните деца бе установена бронхиална астма, а при девет  - бронхит. За констатираните  проблеми са уведомени медицинските специалисти и директорите на училищата и са направени препоръки за консултация със съответния специалист.

По време на извършените скрининги за очни заболявания на 552 деца от уязвимите групи бяха открити проблеми при 45 деца.

През 2016 бяха направени скрининги за гръбначни изкривявания сред 600 деца от първи до четвърти клас децата в общините Иваново, Борово и Ветово. Открити бяха проблеми при 49 деца.  Специалистите дадоха препоръки на децата и родителите.

 

Виж повече
Виж повече

Овластяване и култура

Изложба на ромския плакат в Сливен

2016-08-23

На 7 април 2016 в общинската галерия „Май" в Сливен бе открита изложба на плакати „8 април – Световен ден на ромите“. Изложбата представи Ташко Попов – преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович" в Сливен.

В експозицията бяха включени 13 плаката на художници на тема Световен ден на ромите. Сред авторите са Александър Захариев, художник със сливенски корени, Николай Стойчев, Диян Данков, Орлин Орлинов и Пламен Ковачев. Изпълнението на квартет „Сливен“ допълни официалната церемония по откриването на изложбата.

На 8 април на река Асеновска  се състоя ритуал за поднасяне на цветя в памет на жертвите от Холокоста, скъп гост бе Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий.

Оркестър "Карандила" изнесе концерт на открито пред Военния клуб в Сливен. Проявите бяха част от двудневната програма на Сдружение „Ромска академия за култура и образование"  (РАКО) за отбелязване на Световния ден на ромите.

Виж повече

Ромите от Сливен празнуваха Хедерлези

2016-05-07

Представители на ромския етнос от Сливен се събраха на 7 май 2016 в местността "Храни поле" на Сливенските минерални бани по случай празника Хедерлези (Гергьовден). Проявата бе организирана от Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, местен партньор в Програма ЗОВ.

Заместник-кметът Стоян Марков поздрави присъстващите и пожела на ромската общност да продължи да спазва своите традиции.

Празникът Хедерлези продължи с концерт на оркестър "Карандила", състезание по борба, скачане с въженца и бягане, състезание за най-хубави каруца и кон, също и надиграване. Най-добрите в състезанията бяха отличени с награди.

Виж повече

Серия събития в Сливен, посветени на ромската идентичност

2016-10-20

Програма ЗОВ в Сливен полага особени усилия за подкрепа на ромските изяви, подсилващи ромската култура и идентичност. Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ е организатор на честване на ромски празници (8 април, Хедерлезе) спортни и танцови събития, изложби и етнокът -галерия с ромски артефакти.

Повече от 1500 роми са участвали в тези събития, като повечето от тях се организират  за първи път в квартал „Надежда“.

Неоспоримо е позитивното влиянието на тези инициативи за достойството и самочувствието на ромите, което от своя страна ги мотивира да участват в социалния живот на Сливен, както и за по-успешната им интеграция.

Виж повече
Виж повече