Резултати

Logo

48

Обучени образователни и здравни медиатори

Logo

5028

Деца от 3-10 г. в нови групи и допълнителни занимания по български език

Logo

15012

Индивидуални информационни здравни консултации и срещи (здравна медиация)

Logo

23471

ОПЛ, педиатрични, гинекологични прегледи и скрининги

Logo

28

Построени/обновени училища, детски градини, здравни кабинети

Logo

10276

Родители, участващи в консултации и мотивационни срещи (образователна медиация)

Последни резултати

Образование

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Виж повече

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.

Виж повече

Начало на строежа на ОДЗ в Сливен

2016-09-28

След дълъг процес на обществена поръчка, инвестиционно планиране и преговори за позиционирането на новото обединено детско заведение в Надежда, Община Сливен започна изграждането му през септември 2016.  Освен детска ясла и градина в сградата ще се помещават още здравно-консултативен пункт и културно-образователен център. Така на едно място и то в самия квартал ромите имат достъп до образование, здравеопазване и възможност за срещи и организиране на различни събития.

Сградата с обща площ 2 326 кв.м. е в непосредствена близост до Центъра за административно обслужване на граждани в «Надежда». Стойността на строителството на сградата е 1 249 564,08 лв., изпълнител е консорциумът «Строй Груп», избран с открита процедура по Закона за обществените поръчки. Обединеното детско заведение ще обхване 32 деца в две групи ясли и 120 деца в четири групи в детска градина, които ще разполагат със стаи за занимания, салон за музика и физкултура.

Здравно-консултативният пункт ще има три лекарски кабинета -акушерогинекологичен, педиатричен и общопрактикуващ лекар, които ще осигуряват медицинска грижа на нуждаещите се от квартала.

За културно-образователния център са предвидени две помещения - информационен център за работа с ромската общност в «Надежда» и универсална зала за групови занимания.

Виж повече

Напредък с образователните дейности в Община Монтана

2016-11-01

В рамките на Програма ЗОВ в Монтана бяха назначени десет нови учители в две училища и две детски градини, които провеждат допълнителни извънкласни занятия. Целта е децата да наваксат пропуски в учебния материал и знанията си по български език.
Учителите работят с децата и за развитие на комуникативните и социалните им умения.

Според педагозите вече е видима ползата от допълнителната работа с 97 деца на възраст от три до шест години. Напредък има и при по-големите 35 ученици на възраст между седем и десет години, за които бяха организирани допълнителни занимания по български език.

Лятно училище през 2016 помогна за създадането на интерес и мотивация у ромските деца да продължат образованието си в десегрегираните училища в града. Организирани бяха беседи с 23 четвъртокласници от ОУ «Георги Бенковски». Децата посетиха Пето СОУ «Христо Ботев» и Осмо СОУ «Отец Паисий» в Монтана, музейни и други обекти в града.

Екипът на ЗОВ в Монтана полага усилия да убеди ромските семейства в предимствата на общественото предучилищно възпитание и ползите от него, за да запишат децата си в детски градини. С родителите на отрасналите деца се работи за насърчаване на успешното участие в учебно-възпитателния процес в основните училища.

За 47 семейства бе организирано обучение тема «Трудно ли е да си родител, лесно ли е да си дете? Стилове на възпитание». Предстоят дискусии с тях върху актуални проблеми на семейното възпитание.

Виж повече

Нова детска градина в кв. Кошарник – Монтана

2016-09-01

Със започналото през лятото на 2016 изграждане на новата сграда на ЦДГ № 8 «Пролет» в кв. «Кошарник» ще се подобри значително достъпът на деца на възраст между три и шест години до предучилищно образование, както и подготвеността им за училище.

Новата сграда се изгражда на мястото на нерегламентирано сметище. Предвижда се тя да поеме децата, които в момента се обучават в старата детска градина, която не отговаря на съвременните изисквания.

В новата сграда на децата ще бъде осигурен не само достъп до обучение и възпитание, допринасящо за социализацията им, но уютна и приятна за занимания среда. Децата ще могат да посещават градината, без да се налага да пътуват до града, което ще мотивира родителите да ги изпращат редовно детската градина. Това е критично важно за пет- и шестгодишните деца, за които е задължително присъствието в подготвителните групи. Подготвеността им за първи клас е от значение за адаптацията им в смесени училища в града.  

Планираната работа с родителите в новата градина ще има значителен принос за задържането на децата, както и да ги мотивира да продължат и в начално училище.  Сградата ще поема три групи на целодневна организация и една полудневна група с общо около 100 деца.

В новата постройка ще има и зала за извънкласни и извънучилищни дейности, работа с родители, общностни срещи, празници и други събития. Новата детска градина в «Кошарник» очаква да бъде завършена през февруари 2017.  

Виж повече

„От врата на врата“ набира скорост в Сливен

2016-10-01

Екипът на Сдружение „Ромска академия за култура и образование" (РАКО), местен партньор по Програма ЗОВ в Сливен всекидневно работи със семействата в квартал „Надежда“: разговаря с тях за проблемите им, консултира ги по различни въпроси, мотивира ги да запишат децата си в детската градина, която ще бъде изградена. Посещението е от улица на улица, от врата на врата. Правят се анкети сред семействата, за да се изготви база данни за социално-икономическия им статус и да се конкретизират нуждите им.

Според направените досега 250 анкети 92 % от анкетираните майки са на възраст над 18 години, от които 45 % са на възраст над 23 години. Констатирано бе, че 51 % от анкетираните родители имат едно дете, а 38 % имат по две. Едва 2 %  (пет семейства) имат повече от три деца.

Много от родителите споделят, че годините са трудни и предпочитат да имат по едно или две деца, за да могат да се грижат пълноценно за тях и да им дадат добро образование. Част от родителите казват, че им е трудно да си намерят работа, защото образованието и квалификацията им са ниски (58 % от майките имат начално образование, 36 %  са с основно образование)  и затова искат техните деца да успеят като получат по-високо образование от тяхното.

Виж повече

Хепънинг за ползите на образованието сред ромите

2016-04-01

Над 1000 души участваха в Хепънинг за ползите на образованието сред ромската общност,  организиран от Ромската академия за култура и образование на 1 април 2016 в Сливен.

Хепънингът бе организиран в ромския квартал "Надежда" с участието на танцовите състави "РАКО" с хореограф Атанас Атанасов и "Веселие", оркестър "Млади виртуози" с ръководител Радка Кусева и "Карандила джуниър" с ръководител Ангел Тичалиев, ромски артисти и музиканти.

Приветствия направиха Стела Костова - председател на РАКО,  заместник-кметът Стоян Марков и областният управител Татяна Петкова. На събитието присъстваха  началникът на Районния инспекторат по образование д-р Бисерка Михалева, служители на Община Сливен, областна управа и партньорски НПО, екипа на проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен“.

За първи път в кв. „Надежда“ бе организирано такова събитие. Ромите, живеещи в кв. „Надежда“, приветстваха инициативата на РАКО.

Виж повече

Нов модел за овладяване на български от деца-билингви

2016-10-08

Нов модел, който помага на малки деца, чийто майчин език е ромски или турски, да научат български, бе разработен през 2016 година в Русе в рамките на ЗОВ. Моделът може да бъде ползван от педагогическите специалисти, работещи с деца билингви на възраст между три и пет години за ранно изучаване на български език в детската градина.

Екип от Българо-румънския институт по медиация – партньор на Община Русе е подготвил 81 оригинални игри, чрез които децата лесно овладяват езика.

За първи път моделът бе представен пред 12 педагози от двете детски градини на работна среща-семинар на 7 октомври 2016 г. Те имаха възможност да проиграят част от разработените игри и да дискутират възможностите за експертна оценка на модела.

Предстои тестването на модела в пряката работа с децата от полудневните групи в двете детски градини „Ралица“ и „Червена шапчица“, партньори по Програма ЗОВ.

Виж повече

Приемни за консултации на родители роми в Русе

2016-07-13

През 2016 година в Русе бяха отворени осем приемни за консултиране и мотивиране на родители роми да изпращат децата си на училище. Приемните са на място в учебните заведения: четири в Община Русе, две  в Община Ветово и по една в общините Борово и Иваново.

103 родители са подали заявления да идват на такива консултации. До края на октомври бяха направени 142 индивидуални консултации, три групови сесии с родители, както и  серия срещи с 20 педагогически специалисти за обратна връзка по конкретни случаи.

Сключени са три споразумения за сътрудничество в работата на приемните с дирекциите по социално подпомагане в Русе, Ветово и  Две могили.

Виж повече

Ремонти на детски градини в Русе

2016-10-19

С преустройство на помещения в Детска градина „Ралица“ в кв. “Тракция“ – Русе бяха създадени подходящи условия за работа с деца от три до пет години, които досега не са посещавали градина.  Отделено е място и за медицински кабинети, за да може родители и деца от квартала да имат достъп до медицински услуги. Детската градина ще започне в най-скоро време приема на около 20 деца.

В рамките на ЗОВ в Детска градина „Червената шапчица“ - филиал в с. Бъзън бяха ремонтирани  помещения, в които се организират занимания за деца от полудневна група.  Градината ще приема по осем нови деца всяка година.

Виж повече

Информационни кампании за трафик на хора сред уязвимите групи в Русе

2016-10-27

Разясняването на рисковете за нелегален трафик на хора бе основната тема на  информационни срещи, фокус групи и кампании  пред 2016 в Русе (кв. „Дружба“ 2) и в общините Иваново и Борово.

594 ученици и 100 представители на общността бяха обхванати в информационната кампания „Не се продавай“, състояла се от януари до март 2016 г.

С информационна кампания „Да спрем трафика на хора“ (май-юни 2016 г.) екипът на проекта достигна до 227 ученици и 112 представители на общността от Русе и партниращите по-малки общини.

Виж повече

Клубове „Родител-дете“ в Русе имат всяка седмица занимания

2016-10-19

 В преустроените класни стаи на основните училища  „Алеко Константинов“ и  „Братя Миладинови“ в гр. Русе  през 2016 година бяха разкрити клубове „Родител-дете“.

Експерти на Сдружение „Еквилибриум“ работят индивидуално с родители и деца, използвайки игрови техники, за да ги мотивират да са активни и отговорни към образователния процес.          

Всяка седмица в ОУ „Алеко Константинов” се организират съвместни клубове с родители и деца от двете предучилищни групи, а групата в ОУ „Братя Миладинови” са включени родители и децата им от началния курс. Водещите са професионалисти с опит в интерактивните техники и методи за работа с деца и родители. Сесиите преминават в съвместни игри, песни и творчески занимания. Децата и техните родители общуват помежду си на български език, заедно творят предмети от природни материали.                          

Виж повече

Изводи от семинар за обмяна на добри практики за ранно детско развитие

2017-03-22

 

От 28 февруари до 1 март 2017 в Русе се състоя семинар за обмяна на добри практики и знания в областта на ранното детско развитие за подобряване на достъпа до качествени грижи и занимания в детските градини. Срещата беше организирана от Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички).

Участваха експерти в областта на ранното детско развитие и образование от общините-партньори по ЗОВ, директори и учители от детски градини, както и партниращи неправителствени организации, представители на общините Тунджа, Севлиево и Търговище и на детските градини от тези градове реализирали добри практики. Опит от приключили и предстоящи проекти споделиха  представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на труда и социалната политика, УНИЦЕФ и отдела на МОН, който ръководи фондовете на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП). Всички презентации можете да свалите от този линк.

Изводи и научени уроци от първата обмяна на добри практики по Програма ЗОВ?

Презентациите на проектите по Програма ЗОВ са генерирали интерес за проследяване на ефектите от прилагането на добрите практики и модели и очаквания на следващ етап участниците в обмените между общините да научат какви са били трудностите при прилагането на представените практики и как са отчитани резултатите от тях, сочи доклад, който представя обратна връзка от 25-ма участници в семинара и отразява основни наблюдения, изводи и научени уроци. Налице са и очаквания за представяне в много по-голяма степен на партньорствата, които общините имат с НПО за реализиране на интеграционните политики и приноса за тяхното изпълнение на съвместната работа с неправителствените организации по Програма ЗОВ.

При други подобни обмени може да се помисли и за акцент върху примери от реалната практика по Програма ЗОВ, които са дали добри резултати.

Сред препоръките на участниците е да се осъществят учебни посещения в образователни институции или услуги на място, където да се видят постиженията и да се усети средата и атмосферата на работа, след което да се пристъпи към обсъждане.

За част от общините интерес би представлявала и информация относно съществуващи подходи и техники в областта на преподаването в мултикултурна среда.

Макар обменът на добри практики в областта на включването на родителите и на цялата ромска общност в образователния процес да е оценен като много полезен до момента, повишаването на квалификацията за работата с родителите и местната общност остава сред целите на екипите като важна предпоставки за по-успешна образователната интеграция.

Обобщение за резултатите от първата обмяна на добри практики по Програма ЗОВ вижте от от този линк

 

Виж повече

Център за развитие на общността в Средец

2017-09-30

От април 2017 в гр. Средец действа Център за развитие на общността. Построената преди повече от 40 години сграда бе основно обновена и обзаведена по Програма ЗОВ.  Центърът предлага комплексни услуги, свързани с образованието и здравеопазването, работа с родители и чествания на празници и културни събития на най-уязвимите групи в общината.

Децата от района имат извънкласни учебни занимания, които допълват наученото в училище по българки език, уроци по танци, спортни занимания, компютърни уроци. Танците, спортните занимания  и компютрите привличат децата да идват в центъра, а това развива техните социални и комуникационни умения. Привлечени са и родителите чрез клубове „Активен родител“ и „Отговорен родител“.

Центърът е замислен да предоставя и здравно-образователни услуги и консултации на родителите, за да имат базисна здравна култура и хигиенни навици, както и да ги стимулира да се грижат за здравето си – своето и на децата си. Всички това се прави с наети по Програма ЗОВ педагози, психолози, лекари и здрави и образователни медиатори, които са в общността и всички вече действат като добре сработен и ентусиазиран екип.

Виж повече

Образователни медиатори в кв. „Победа“ в Бургас

2017-09-30

Трима образователни медиатори от Фондация „Регионален ромски съюз“ бяха назначени с конкурс през 2017 година.  Те активно работят в ромския квартал „Победа“, за да привлекат колкото се може повече деца да се записват на училище и редовно да посещават заниманията.

Медиаторите са хора от общността и лесно намират общ език с родителите, познават проблемите на семействата и знаят как да им въздействат, за да изпратят децата си в детски градини и на училище. Организацията е разработила план и теми за срещите с родителите, които обхващат следното:  правила в дома и училище, дисциплина, отговорно родителство,  помощ с подготовката за училище.  

 Първите семейства в „Победа“, които те посетиха, бяха с деца на възраст 5-6 години според информация, предоставена от Службата по гражданска регистрация. В резултат, 90 процента от децата, родени пред 2012 година, бяха записани за занимания в новопостроената училищна сграда на училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“. Останалите деца бяха записани в детски градини в Бургас, като Община Бургас предостави безплатен транспорт. Активната работа на медиаторите в кв. „Победа“ продължава.

Междувременно 150 нови деца на 5- и 6-годишна възраст бяха записани за предучилищни занимания в новата сграда на училище „Христо Ботев“. Преди откриването на новата сграда в квартала нямаше възможност за предучилищни занимания за децата.

Фондация „Регионален ромски съюз“  работи много тясно с училищата, като медиаторите присъстват в часовете, канят учителите на тематични разговори с родителите, разрешават индивидуални казуси и конфликти.

Виж повече

Обновено читалище в бургаския кв. „Победа“

2017-09-30

Програма ЗОВ подпомогна ремонтирането и обновяването на читалище „Христо Ботев 1937“ в Бургас  и от 2017 година то вече действа като притегателен център за жителите и децата от ромския квартал „Победа“, както и за съседните квартали, откъдето идват български и турски деца.

В читалището редовно се изнасят театрални и други представления и салонът се оказва тесен да побере желаещите да ги видят.

 Информационният център, оборудван с компютри, е на разположение на децата. В друга зала те имат възможност да се събират, да четат книги и да се срещат с автори.

Около 30 деца посещават активно  групата за любителски и приложни изкуства. Редовно се провеждат и занимания по танци – народни и стандартни. По програма ЗОВ е ангажирана учителка по извънкласни дейности, която води групите по четене, рисуване и компютърна грамотност.

Тези клубове по интереси увличат децата и на практика им помагат да общуват, да придобиват комуникационни и социални умения наред със знанията, които получават. Те са тези които водят към крайната цел – интегриране!

Виж повече

Клуб „Активен родител“ в „Столипиново“ и Куклен

2017-10-01

От юли 2017 година в ромския квартал „Столипиново“ в Пловдив действа Клуб „Активен родител“, създаден в рамките на проекта на Община Пловдив по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички). Клубът има ежемесечни занимания с деца и с родители.  Подобен клуб бе създаден и в Куклен от Фондация  Инди Рома.

„Столипиново“ е най-големият ромски квартал в Европа, с множество натрупани през годините проблеми. И в двата основни аспекта на работата си – образование и здраве, Програма ЗОВ разчита на осъзнатостта и активността на родителите.

При учредителната среща на Клуба родителите споделиха, че един от главните проблеми, с които се сблъскват както самите те, така и техните деца, е слабото владеене на български език. Затова и част от дейностите в клуб „Активен родител“ ще бъдат насочени към езиковата интеграция на родителите чрез посещения на културни и спортни събития извън квартала, участие в публични четения, организирани за родители и деца, съдействие за онези родители, които биха желали да продължат своето образование. 200 родители са обхванати от началото на програмата досега в Пловдив и Куклен. 200 деца са обхванати от посещения на медиатори и в извънкласни занимания в детската градина "Лилия" и в двете начални училища "Кирил Нектариев" и "Найден Геров".

Двама образователни медиатори работят в Столипиново – те познават добре проблемите на ромските семейства и са добре приети в общността. Зинаида Карагьозова работи с ромски родители, за да ги убеди да записват своите деца на детска градина още в началните групи. Друг важен момент от дейността й е превенцията на отпадането на децата от училище, по което тя работи ежедневно. Вторият образователен медиатор в Столипиново Рамис Шариф бе назначен през месец септември 2017 и започна работа главно с учениците от началиня курс.

Златка Йорданова вече работи в Куклен с местните ромски деца, за да помогне за тяхната интеграция  в образователната система.

Виж повече

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети „Столипиново“

2017-09-30

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе в началото на септември в района на Програма ЗОВ в Пловдив. Придружаван от заместник-министър Деница Сачева, началника на РУО-Пловдив Иванка Киркова, областния управител Здравко Димитров и експерти от други институции, както и експерти по проекта на ЗОВ, той посети СОУ "Найден Геров" и детска градина "Лилия" в ромския квартал „Столипиново“, където конкретно работи проектът на Община Пловдив в рамките на Програма ЗОВ.

В рамките на посещението министърът се присъедини към мобилната група за обхващане на децата в образователната система в "Столипиново", която се срещна с няколко семейства в опит да убеди родителите, че децата им трябва да ходят на училище. Така той даде пример и кураж на социални работници, учители и експерти, които в рамките на национална кампания работят за привличането и задържането на децата в училище.

По данни на МОН само в Област Пловдив 13 500 деца на училищна възраст не ходят на училище. Това е голям проблем конкретно за „Столипиново“ и същевременно предизвикателство за местния екип по ЗОВ (Здраве и образование за всички). По този проблем в „Столипиново“ от началото на юли работи един образователен медиатор, назначен по ЗОВ а от септември ще има и втори такъв. Такива медиатори работят и в другите пет райони на Програмата и вече се доказва резултатността на ангажиментите им. Те са близки до уязвимите общности, познават проблемите им и бързо намират общ език с тях. Медиаторите могат да бъдат важен член на мобилните екипи, сформирани в страната в опит а върнат в училище отпадналите от образованието, чийто общ брой е около 200 хиляди души. В Пловдив са сформирани 6 екипа, които трябва да обиколят 4615 адреса, за да говорят със семействата на децата и младежите, които не посещават училище.

„Професията образователен медиатор ще бъде включена в класификатора на професиите“, съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Според ЗОВ това е важно решение, което ще даде възможност на образователните медиатори да работят ефективно, да се стигне до устойчиви резултати – максимално обхващане на деца от ромската общност и от другите уязвими групи в училище.

Виж повече

Учители с умения да работят с деца от уязвимите групи

2017-09-30

Двадесет и един учители от ДГ "Лилия", НУ "К. Нектариев" и СУ "Н. Геров", които са партньори по Програма ЗОВ в Пловдив, преминаха през септември през специално обучение за работа с деца от ромската общност и уязвимите групи. В обучението бе включен и образователният медиатор, назначен по ЗОВ в кв. „Столипиново“, който работи тясно с уязвимите групи и учителите.

Водещи на семинара бяха специалисти от Фондация „Пловдив 2019“, както и представители на Сдружение „Равновесие“ и „ Детска архитектурна работилница“, всички с опит в резултатна работа с деца от мултикултурна среда.

Представени бяха добри практики от работата на Фондация „Пловдив 2019“ с млади хора от ромските квартали на Пловдив, обсъждани бяха успешни световни модели за работа в мултикултурна среда, които могат да бъдат приложени и в България. Успешен модел за интеграция според обучителите от Фондацията е въвличането на децата и младежите от кв. „Столипиново“ в различни сценични изяви като участие в концерти, фестивали и театрални представления, което те смятат да приложат на практика в квартала. Обучаваните учители имаха възможност сами да представят добри практики от своята ежедневна работа с деца от ромския етнос.

Двудневният семинар имаше и практическа част, в която бяха представени игрови модели, с които се развива критичното мислене и взаимодействие със средата.

Виж повече

Започва изграждането на Образователен център и нова сграда на ДКЦ в „Столипиново“

2017-09-30

Вече са избрани изпълнителите на изграждането на Образователния център и на нова сграда към Диагностично-консултативния център „Изток“ в „Столипиново“. Кварталът, чието население бързо расте, има голяма нужда от образователна и здравна инфраструктура.

Образователният център ще представлява многофункционална сграда с три учебни помещения, едното от които ще се използва за спортни дейности. Сградата дава възможност за организирането на извънкласни занимания, общи изяви на родители и деца, както и за срещи на общността. Към Центъра ще бъде създадена библиотека и ще бъдат организирани публични четения с участието на родители и деца от кварталните начални училища „Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“.

В новата сграда на ДКЦ „Изток“ ще бъдат разположени кабинети на общопрактикуващ лекар, гинеколог и педиатър. Там ще се помещава и здравният медиатор, който вече работи по ЗОВ.  Предвижда се увеличаване на броя на медицинските консултации в Столипиново: консултации при общопрактикуващ лекар и АГ-специалист, както и педиатрични консултации, включително ваксинации.

Виж повече

Започват ремонти в района ни в Шумен

2017-09-29

Вече е избран изпълнител на ремонт в Детска градина „Пролетна дъга” и нейния филиал в Шумен. Ще бъдат ремонтирани и обновени помещенията в градината, което ще даде възможност да бъде сформирана нова детска група за 20 деца от близките квартали. Освен това се извършва и ремонт на площадките за игра в основната сграда на градината. Междувременно местният екип работи по идентифициране и записване на деца за новата група в градината.

Ремонти се планират и в Основно училище „Хр.Ботев” в с. Ивански, където от първи до осми клас учат близо 150 ученици, предимно от ромски произход. И в двете сгради на училището се ползват външни тоалетни, няма зала за провеждане на родителски срещи, културни събития и празници. Училището няма медицински кабинет и медицинско обслужване. Всички тези услуги ще бъдат осигурени в почти ремонтирания вече образователен център към училището.

Предстои да бъде избран изпълнител за Медицинския център в с. Ивански, където ще бъде направен ремонт на старата сграда.

Виж повече

Учене не само в клас през учебната година

2017-09-01

Летни и наваксващи училища са форми, които Програма ЗОВ използва още от старта на проекта в Шумен, за да бъдат повишени знанията на децата.

„Лятно училище” бе организирано през първата половина на 2017 за 30 деца (4-6 години) от Детска градина „Пролетна дъга“ в 30 деца на същата възраст Шумен, като бе направен и предварителен подбор кои имат най-голяма нужда от подобряване на знанията по български език, както и от социални умения. Използват се  иновативни методи и специализирани дидактически пособия, за да могат децата да обогатят речниковия си запас на децата, да се изразяват по-добре в конкретни житейски и учебни ситуации. Заниманията в „лятно училище“ ще продължат и през следващата година.

През 2017 година 72 деца на възраст между 7 и 10 години в Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански започнаха занимания в две групи в „наваксващи училища“, за да подобрят знанията си по български език и математика. Заради различното ниво на учениците заниманията на групите са с различно темпо, а в по-голяма част от времето учителите работят с децата индивидуално.

Контролните в края на учебната година показаха добри резултати в националното външно оценяване, добри са постиженията на децата по четене и математика. Организирани бяха интересни състезателни игри по български език и математика между ученици от групите по проекта и други ученици от училището.

Виж повече

И родителите продължават да учат заедно с децата

2017-09-08

По Програма ЗОВ в Шумен активно работим с общо 127 родители от Шумен и с. Ивански. Те отново влизат в класната стая, за да научат как да стимулират децата си да посещават редовно заниманията в детската градина и в училище.  

„Училище за родители“, което действа в района ни в Шумен от началото на 2017, се доказа като успешна форма за работа с родителите. В лекции и свободни дискусии те получават информация по различни теми, свързани с децата им - образование, здраве, култура, възпитание, права и отговорности. Обучението се води от добре подготвени педагози и медицински специалисти от ДГ „Пролетна дъга“ – Шумен и  ОУ „Хр. Ботев“ – с. Ивански. Ето част от темите на “уроците“:  « Култура на етносите от Шуменския край”; „Съвременното   семейство като възпитателна среда”; „Взаимоотношенията в обществото и етническата толерантност”; „За правата, свободите и отговорностите на децата” и др.

Другата успешна форма за работа с родителите са  „Уикенд училищата“, в които деца, ученици и родители от ДГ „Пролетна дъга“- Шумен и  ОУ „Хр. Ботев“- с. Ивански имат съвместни занимания. Те с интерес и ентусиазъм участват в различни ателиета:  „Театрално изкуство“, „Сръчни ръце“,  „Ромски фолклор“ и „ Празници и обичаи“. Резултатът на тези занимания са не само знания и умения, способност за работа в екип, но и интересни изложби на майстореното от деца и родители, които бяха организирани в детската градина и училището.

Виж повече

Активни образователни медиатори в Шумен

2017-08-05

В района ни в Шумен от юни 2017 година активно работят трима образователни медиатори: двама са в Детска градина „Пролетна дъга“и филиала й -  гр. Шумен и един - в Основно училище „Хр. Ботев“- с. Ивански. И тримата бързо се утвърдиха като истински посредници между ромската общност от трите шуменски квартала „Еверест“, „Млада гвардия“ и „Витоша“ и с. Ивански и образователните институции.

Тримата правят индивидуални срещи с родители на деца и ученици  в задължителна предучилищна и училищна възраст, за да ги запишат в Детска градина и училище. Оказано бе съдействие и на ученици, завършили 7-ми клас в основното училище в с. Ивански да кандидатстват в осми клас в училища в Шумен. Всички успешно завършили седми клас ученици продължават образованието си в гимназия.

Образователните медиатори, както и доброволците преминаха през обучение по теми от пет модула: педагогика, психология, работа на терен, работа с родителите и начална компютърна грамотност.

Виж повече

И учителите учат

2017-08-17

През периода февруари – април 2017 общо 29 педагогическите специалисти от ДГ „Пролетна дъга“ и ОУ „Хр. Ботев“ - с. Ивански преминаха първи модул обучение в Шуменски университетите „Епископ Константин Преславски“. Обучението бе ориентирано към  общата интеркултурна компетентност на учителите, работата с родители и особеностите на обучението в билингви среда. Основната цел на обучението е повишаване на равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за работа в интеркултурна среда. В обучението се застъпва съдържание, което  акцентира и на социо-културната компетентност.

Обучаваните учители оценяват високо необходимостта и полезността на тези обучения. Получили са отговор на много въпроси, с които практиката ги е сблъскала,  както и умения за вземане на адекватни решения не само при кризисни ситуации.

Виж повече

Здравен медиатор от общността – гаранция за успех

2017-07-14

От април 2017 в с. Ивански в района на Програма ЗОВ в Шумен работи здравен медиатор. Ирина Илиева, жителка на селото, спечели конкурса, организиран по проекта. Преди да поеме работата, Ирина премина десетдневно обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори – София.

Ирина (46) е човек от ромската общност в село Ивански, завърнала се е от чужбина с амбиция да помогне за социалното включване на съселяните си. С желание, вещина и усет Ирина се вписа в екипа на проекта и активно работи на терен: за идентифицирането на конкретните проблеми на хората, разяснителни кампании по здравна култура, съдействие на нуждаещите се за равен достъп до здравни и социални услуги и помощ за хората от уязвимите групи в общуването им с институциите.  Една от амбициите на Ирина е да се пребори с ранните женитби, един сериозен проблем за ромската общност.

Двама медиатори-доброволци вече работят в Шумен, след като също преминаха обучение по проекта.

Виж повече

Наваксващите занимания дават резултат

2017-09-06

С помощта на общински експерти в Монтана е разработена система, която определя необходимостта от допълнителни занимания за децата в предучилищна и училищна възраст.

От 2017 специално наети по Програма ЗОВ седем учители провеждат наваксващи занимания с общо 95 деца на задължителна предучилищна подготовка в района ни в Монтана. Внимание се обръща на знанията по български език, социалните умения, здравните навици, както и познания за природата и културата. Учителите отчитат видим напредък в знанията по български език, както и в социалните умения. 41 ученици от четири училища в Монтана имат наваксващи занимания по български език, математика, социални умения и основни познания за природа и култура. Обученията се водят от четирима специално наети учители.

Общият брой на децата от градини и училища, които са имали допълнителни занимания по български език в периода юли 2016 – юли 2017 е 187.

Извънкласните занимания също допринасят за развитието на учениците - 114 ученици от три места в Монтана имат кръжоци по фотография, изобразително изкуство, танци, актьорско майсторство и художествено слово. Децата успешно се представят в конкурси и концерти.

Петнадесет деца, завършили през лятото на 2017 четвърти клас в основното училище в монтанския квартал „Кошарник“, имаха занимания по математика, български, компютърни умения и спорт на организираното по проекта лятно училище. То им помага да придобият и нови социални умения, необходими им за прехода от квартално ромско училище към смесено училище в града.

Проектът по ЗОВ в Монтана обръща внимание и на работата с родителите: в периода юли 2016 – юни 2017 са направени срещи, в които са участвали общо  1650 родители на деца от детски градини, подготвителни групи и училища.

Виж повече

Обучение в иновативни стратегии за образователното включване

2017-11-06

През 2017 година 44 учители и двама директори от три училища в района ни в Монтана преминаха обучение по политиките за образователно включване.

Преподавателите поднесоха качествено нова информация, насочиха към полезни интернет ресурси, представиха различни подходи към учебно-възпитателния процес, демонстрираха разнообразни техники и технологии и въвлякоха групата в обучението, което го направи още по-пълноценно. Участниците са категорични, че ще приложат в практиката си част от наученото, за да повишат ефективността на своята работата в класната стая.

Обсъждани бяха иновативни стратегии за реализиране на интерактивни форми и методи и бе подчертано значението на обучението чрез сътрудничество в интерактивна среда като катализатор на ефективността на образователния процес.

Виж повече

Активна образователна работа в района на ЗОВ в Шумен

2018-06-30

През 2018 година ремонтираната Детска градина „Пролетна дъга“ и филиалът й в Шумен бяха използвани максимално за допълнителни занимания на децата и срещи с родителите, както и пълния капацитет на пристройката за 20 деца на 5-6-годишна възраст. Броят на новите деца в детската градина е 10.

През периода януари – юни 2018 година 30 деца (от Шумен и с. Ивански) имаха допълнителни часове по български език. 25 учители бяха обучени в иновативни методи на преподаване за деца от уязвимите групи.

200 деца посетиха куклени представления заедно с български деца. Общо 116 деца има еднодневна екскурзия до исторически забележителности край Шумен.

Виж повече

Наваксващи часове в района на ЗОВ в Пловдив

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година в Куклен бяха организирани планираните наваксващи часове по български език и други основни предпреми. 29 нови деца бяха записани в образователни институции в Пловдив, а 97 бяха активно ангажирани в следучилищни занимания по български език.

За да предизвикат детското внимание, учителите по ЗОВ използваха различни учебни методики – дидактични игри, състезания, викторини, скечове и дори цели представления – „Дядовата ръкавичка“, „Вълкът и седемте козлета“ и др.

Образователните медиатори извършиха огромна работа за организирането на посещения на  общо 390 деца на културни събития и постановки: транспорта, придвижването, посещението. По думите им, благодарение на Програма ЗОВ децата за първи път посещават културни събития. Впечатлени от тези първи срещи с изкуството, те не спират да разказват за тях на свои другарчета и сред общността.

312 родители участваха в срещи и събития, а 475 деца присъстваха на занимания за наваксване на знанията, по изкуства и спорт. 454 деца и родители се включиха в културни събития (концерти и театрални представления), а 188 участваха в спортни празници. В рамките на открити уроци в присъствието на родителите, образователната медиаторка Зинаида Карагьозова работи активно с тях, за да участват в образователните занимания на децата си.

Виж повече

Отлични образователни резултати в Бургас

2018-06-30

През 2018 повече от 100 деца от предучилищна възраст в групата в новопостроената сграда в кв. „Победа“ в Бургас показват отлични резултати по български език само след година и половина сериозна работа. Децата са много активни и участват в допълнителните учебни занимания, както и в езикови и математически съревнования. Включват се в клубове по спорт и изкуства, организирани по ЗОВ (общо 35 деца).

16 родители, чиито деца не посещават редовно училище, получават подкрепа и съвети от медиаторите на местната партньорска организация – Фондация „Областен ромски съюз“.

През периода януари – юни 2018 година бяха организирани 2 обучения за 20 учители от Начално училище „Христо Ботев“ в  кв. „Победа“ и 10 учители от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Средец. Общо 172 ученика от Средец получиха подкрепа и допълнителни уроци в новоизградения Център на общността. 24 деца посещаваха уроци по български език,  16  – спортни занимания и 82 – културни прояви.

40 деца се включиха в образователни пътувания до Бургас. В Малко Търново и с. Звездец 27 нови деца бяха записани в детската градина, а с 10 родители бяха организирани мотивационни занимания.

Виж повече

Щастливи деца в новата детска градина в Монтана

2018-06-30

Новата детска градина в ромския квартал „Кошарник“ в Монтана е посещавана от 112 деца на възраст между 3 и 6 години. Всички деца посещават заниманията с желание, редовно се организират и родителски срещи. Община Монтана вложи допълнителни средства (над предварителните 10%), за да облагороди пространството край градината и да обнови медицинския център в съседство. С помощта на Общината градината кандидатства и получи делегиран бюджет през януари 2018 година, предвиден за поддръжка на сградата и за заплати на екипа, което от Програма ЗОВ отчитаме като успех за гарантиране на устойчивост на постиженията в бъдеще.

През периода януари – юни 2018 година деца и родители участваха в допълнителни занимания: 144 деца от кв. „Кошарник“, кв. „Огоста“ и с. Габровница посещаваха уроци по български език, а 188 – спортни тренировки и занимания по изкуства. Общо 667 родители от трите локации по проекта посещаваха мотивационни срещи, събития и съвместни занимания с децата.

Виж повече

Няколко стотин родители в Русе редовно посещават извънкласни занимания с децата си

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година 609 родители посещаваха съвместно с децата си извънкласни занимания, мотивационни срещи и събития от кампанията срещу трафика на хора.

47 деца от предучилищни групи имаха допълнително обучение по български език.

Организирано бе обучение за работа с деца на предучилищна възраст в мултикултурна среда, в което се включиха 29 учители и преподаватели.

Виж повече

Многофункционална сграда ще отвори скоро врати в „Надежда“ - Сливен

2018-06-30

Завършено е изграждането на многофункционална сграда в ромския кв. „Надежда“ в Сливен – ясла, детска градина, медицински и културен център, като официалното откриване е предвидено за 22 ноември. Общината започна записването на децата (0-6 години) за групите, които ще бъдат сформирани.

През периода януари – юни 2018 година 120 деца и родители взеха участие в мотивационни и информационни срещи за важността на ранното детско развитие и записването на децата в новата детска градина. Срещите бяха организирани от РАКО, местен партньор на Програма ЗОВ.

230 деца участваха в часове по изобразително изкуство, клубове за танци и пеене. 320 роми се включиха в отбелязването на 2 празника, отново организирани от РАКО.

Виж повече

Бургас - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 569

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 372

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 1 268

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 1 911

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 2 927

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Шумен - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 302

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 239

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 3 082

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 1 398

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 381

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Пловдив - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 76

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 309

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 578

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 3 048

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 1 181

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Монтана - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 711

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 223

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 1 869

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 1 266

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 4 137

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Сливен - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ – 1 080

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 6 589

Деца 3-6 години, включени в извънкласни дейности – 318

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 914

Бележка: Данните се отнасят за периода 2015 – 2018 г.

Виж повече

Русе - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 177

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 970

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 410

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 740

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 736

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Виж повече

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.

Виж повече

Резултати в областта на репродуктивно и сексуално здраве и превенция

2016-08-20

 Кръгла маса по въпроси за здравеопазването на ромската общност в квартал „Надежда“ бе организирана на 15 април 2016 с участието на десет религиозни лидери от общността. Тази среща е имала за цел да разясни основни положения в репродуктивното здраве и контрацепцията, както и майчиното здраве и превенцията. Тъй като пасторите в „Надежда“ играят ролята на лидери и лесно могат да мобилизират присъствие, от "Лекари на света" канят пастори и ромски жени и майки да обсъждат тези важни за ромските жени теми.

През периода февруари – юли 2016 екипът на „Лекари на света”, неправителствена организация-партньор по проекта, е организирал общо 794 индивидуални срещи със жители на „Надежда“, които имат нужда от здравна помощ, и насочване към лекар. Сред тях 385 души са били срещнати за първи път като медиаторите от организацията са им оказали подкрепа с насочването им към гинекологични прегледи и други разяснителни консултации. С 227 е разговаряно по време на работа на терен от екипа. 46 жени са били придружени да посетят гинеколог за прегледи. 478 души са посетили Информационния център на „Лекари на света”. Това са предимно жени и майки, нуждаещи се от прегледи, помощ с контрацепция, като някои от тях са и без застраховки. При тези информационни индивидуални сесии посетилите центъра са приемат от медиаторите, работещи по програмата.

Виж повече

Здравни информационни кампании в Монтана

2016-11-03

За повишаване чувствителността и информираността на ромската общност за здравна профилактика с фокус върху детското и майчино здраве са раздадени около 350 информационни материали в ромските квартали на Монтана «Кошарник» и «Огоста», както и в с. Габровница.

Здравните медиатори са консултирали 99 роми със здравни и социални проблеми. Разяснителната работа за профилактика на заболяванията и потребността от спазване на имунизационния календар е последвана от имунизация на 62 деца и юноши. Здравна профилактика е предоставена на около 150 жени от местата, където проектът работи.

Специално внимание е отделено от здравните медиатори на 24 бременни жени. В дейностите по проекта са обхванати 13 многодетни семейства, с които е обсъдена контрацепцията и използването на противозачатъчни средства.

Виж повече

Резултатите от картографирането дават важни насоки за работата в ромските общности

2017-08-18

Вече са обобщени данните от картографирането в трите проектни локации в община Монтана. Картографирането се извърши в периода октомври 2016 - март 2017 г. от здравните медиатори, а изработването на картографската карта и анализът на резултатите е дело на експерти към Националната мрежа на здравните медиатори.

Резултатите дават представа за здравноосигурителния статус на членовете на ромските семейства, здравно състояние, хронични и наследствени заболявания, условия на живот, ранни раждания и аборти,  образование, трудова заетост, други здравни и социални  проблеми сред ромската общност в двата монтански квартала „Кошарник“ и „Огоста“, както и съседните села Габровница, Вирове и Безценица. Събраната емпирична информация и анализът и от експерти е от значение за вземането на адекватни мерки за подобряване на здравните грижи за населението и ще бъде основа за реализирането на предстоящите медицински прегледи по програмата.

Резултатите от картографирането бяха представени на специално събитие на 7 април 2017 в Общинския младежки дом в Монтана пред общински експерти, здравни и социални работници, представители на училища и детски градини и др. Здравните медиатори, които участваха в картографирането, разказаха за интересни моменти от работата и за трудностите, с които са се сблъскали.

Виж повече

Първи стъпки в здравното медиаторство в Монтана

2016-10-21

Шестима здравни медиатори бяха избрани, за да работят в Монтана за подобряването на здравната култура и улесняването на достъпа до здравеопазване на ромите в района.

Трима нови здравни медиатори бяха обучени и сертифицирани в Медицинския университет – София в рамките на партньорството на Програма ЗОВ с Националната мрежа на здравните  медиатори.

Непрекъснато се работи за повишаване на компетентността на медицинските професионалисти за работа в ромска общност. Те вече участваха в семинар за семейното планиране, репродуктивното здраве и контрацепцията, в обучение за провеждане на каргографиране и в дискусионен форум на тема «Ранните бракове в контекста на превенция на трафика на хора".

Предвидени са и надграждащи обучения и анализ на постиженията или пропуските в работата им, за да могат здравните медиатори да работят по-ефективно с целевата група.

Виж повече

Изцяло ремонтиран медицински център в с. Габровница, Монтанско

2016-11-03

През 2016 година бе направен основен ремонт на Здравно-консултативния център в сградата на кметството с. Габровница и кабинетите в Общински медицински център.

Центърът в Габровница ще поеме медицинската грижа и за двете съседни села Вирове и Безденица.

Предстои оборудването на кабинетите в «Общински медицински център – Монтана“ ЕООД. Медицинските специалисти ще работят  в оборудваните кабинети  за подобряване здравето и здравното образование на жителите на кв. “Огоста”.

Очакванията са, че близостта на двата здравни центъра до местното население ще мотивира хората да търсят своевременно лекарска помощ.

В центровета са обособени кабинети на общопрактикуващ  лекар и акушер-гинеколог, манипулационна и кабинет на здравния медиатор.

Виж повече

Прегледи за СПИН и заразни болести в Сливен

2016-09-13

Организацията „Здравето на ромите“ направи през 2016 година анкети с 416 жители на „Надежда“ в Сливен  за СПИН, кучешка тения и болести, преносими по полов път.

351 от тях на възраст 18-35 са били прегледани за СПИН, десет ще минат на допълнителни прегледи.

Резултатите от проучването дават представа за здравния статус на ромите в „Надежда“.

Виж повече

Обучения на лекари от спешна помощ в Русе

2016-10-10

Програма за тримодулно обучение на лекари за работа с ромската общност и със социално-уязвимите групи бе разработена през 2016 в рамките на Програма ЗОВ в Русе.

Преди това проучване отрази виждането на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в Русе, Ветово и Две могили за нуждата от такова обучение.

По Модул 1 вече бе организирано обучение на работното място за 50 медицински и немедицински специалисти, работещи  в центровете за спешна медицинска помощ.

Виж повече

Две нови яслени групи в Детска ясла № 6 в гр. Русе

2016-11-15

С разкриването през ноември 2016 на две нови яслени групи с общо 25 деца бе разширена Детска ясла № 6 в кв. „Чародейка“ в Русе. Тя пое деца от квартал „Дружба“, както и от два съседни квартала. Децата в яслата са от ромски, турски и български произход.


Двете групи се помещават на втория етаж на закрития година по-рано Дом за медико-социални грижи за деца, който бе изцяло обновен и обзаведен в рамките на Програма ЗОВ.


С децата работят девет новоназначени специалисти: четири медицински сестри, четири детегледачки и един педагог.

Виж повече

Скрининги на деца от района ни в Русе

2016-10-03

Експерти от Медицински център „Медика Експерт“ ЕООД – партньор по ЗОВ в Русе извърши скрининги за белодробни заболявания на 552 деца от уязвимите групи. При осем от прегледаните деца бе установена бронхиална астма, а при девет  - бронхит. За констатираните  проблеми са уведомени медицинските специалисти и директорите на училищата и са направени препоръки за консултация със съответния специалист.

По време на извършените скрининги за очни заболявания на 552 деца от уязвимите групи бяха открити проблеми при 45 деца.

През 2016 бяха направени скрининги за гръбначни изкривявания сред 600 деца от първи до четвърти клас децата в общините Иваново, Борово и Ветово. Открити бяха проблеми при 49 деца.  Специалистите дадоха препоръки на децата и родителите.

 

Виж повече

200 профилактични медицински прегледи в Средец

2017-09-30

От началото на 2017 година се правят редовни гинекологични прегледи на млади жени, консултации за бременни и майки от кв. „Победа“ – Средец, като се оказва медицинска помощ и на неосигурени жени.

За да бъде отговорено на нуждата от редовни прегледи, Община Средец организира транспорт за прегледи в Диагностично-консултативния център „Ел Масри“, където се правят гинекологични прегледи на неосигурени бременни от ромската общност и се поставят безплатни спирали (50 от началото на проекта). До края на юни 2017 са извършени АГ-прегледи на 167 здравно неосигурени жени от Средец, като от тях 88 са били бременни.

През периода януари-юни 2017 са извършени 200 профилактични медицински прегледи.

Здравният медиатор, назначен по Програма ЗОВ, помага при организирането на профилактичните прегледи и имунизациите, насочва неосигурените бременни жени към гинеколог, подпомага изпълнението на лекарските предписания.

Виж повече

Медицински прегледи в Бургас и Малко Търново

2017-09-30

Със съдействието на двамата здравни медиатори, от началото на дейностите по АГ-прегледите (декември 2016)  81 жени от кв. „Победа“ в Бургас  са били прегледани от АГ-специалист. Над 400 индивидуални консултации по различни здравни теми са били проведени от здравните медиатори в квартала. Изнесени са осем лекции на тема Хигиена и здраве през последния отчетен период.

От стартирането на прегледите в края на 2016 година, със съдействието на здравните медиатори, 55 жени в Малко Търново са били прегледани от АГ- специалист.  68 неосигурени лица от целевата група са преминали профилактичен преглед при общо-практикуващ лекар. Медиаторите са провели сред общността две здравни кампании на теми за семейното планиране, нежелани бременности и полово предавани инфекции.

Виж повече

Здравни медиатори активно работят в Пловдив и Куклен

2017-09-30

Двама здравни медиатори, назначени с конкурс през 2017 година по Програма ЗОВ, активно работят в района ни в Пловдив – един в ромския квартал „Столипиново“ и един – в съседния град Куклен.

Те редовно организират здравни кампании по различни теми, важни за ромската общност: семейното планиране и методите за контрацепция, превенция на ранната бременност, въпросите на детското здраве, детски имунизации. Преди да започната работа, двете медиаторки преминаха обучение организирано от Националната мрежа на здравните медиатори.

През периода януари – юни 2017 здравният медиатор  направи в „Столипиново“ 41 индивидуални и осем групови консултации. Очаква се до края на 2017 да бъде построена сградата на здравния център, където ще има кабинети и за здравните медиатори.

Мариана Рангелова, здравната медиаторка в Куклен, познава добре местните специфики и има доверието на местната ромска общност. Нейните усилия за преодоляване на негативните нагласи в общността срещу имунизациите, както и за решаването на медицинските проблеми на ромите вече дават първите си резултати. През периода януари – юни 2017 здравната медиаторка в Куклен направи 55 индивидуални и 33 групови консултации. През септември 2017 Мариана организира здравна кампания в Куклен във връзка с плановите имунизации.

Виж повече

Медицински прегледи в Шумен

2017-08-22

В района ни в Шумен през април 2017 започнаха планираните по проекта безплатни прегледи на млади жени и майки при общопрактикуващ лекар и АГ специалист.

„Опитваме се да помогнем на здравно неосигурени млади майки, бременни и млади семейства. Крайната ни цел е да се подобри здравният статус на уязвимите групи”, казва Людмила Андреева, координатор „Здравеопазване” в проекта.

В периода април-юни са организирани осем прегледа при общопрактикуващ лекар в ДКЦ1, партньор по проекта. Прегледани са:  млада жена и бременна, здравно осигурени  от гр. Шумен и общо 20 жени здравно неосигурени, от които 15  са бременни неосигурени и 5 млади  жени здравно неосигурени. Направени са изследвания на  15 бременни здравно неосигурени от гр. Шумен.

Прегледите при общопрактикуващ лекар продължат два пъти месечно до края на проекта през 2019 г. Планирани са безплатни профилактични прегледи за общо 300 жени и 150 деца до седемгодишна възраст.

Междувременно Семейно-консултативният център организира обучения и беседи в гр. Шумен  и с. Ивански на теми: обща здравна грамотност; подобряване на майчиното здраве и здравето на новороденото; ваксини и защо да ваксинираме децата; детска хигиена от 3 до 6 години; взаимоотношения в семейството и родителски умения. Центърът проведе и четири кампании в Шумен и с. Ивански по темите  „Здравето на децата зависи от нас“ и „Запази детската усмивка“.

Картографирането, което върви в района, открои няколко сериозни проблема: големият процент здравно неосигурени лица; повечето от хората са безработни или работят временно; има деца, които не посещават детска градина поради липса на доходи в семейството.

Виж повече

Активни здравни медиатори

2017-10-06

Петима здравни медиатори в Монтана активно работят от 2016 г. за подобряване на здравната култура и улесняване на достъпа до здравеопазване на ромите в района.

През втората половина на 2016 г. здравните медиатори са работили по 64 индивидуални казуси в трите локации: в кв. „Огоста“ – Монтана има предимно проблеми с хронично болни и възрастни хора, в кв. „Кошарник“ работата е предимно с млади хора, докато в с. Габровница преобладават социалните казуси.

Медиаторите изпълняват периодично посещения и консултации на терен за промотиране на профилактичните национални здравни програми, ваксинации, превенция на заболявания, контрацепция и полово предавани болести.

 В края на март/началото на април 2017 г. здравните медиатори се включиха в извънредната кампания за имунизация срещу морбили. Бяха ваксинирани общо 67 деца: 40 в кв. „Кошарник“, 19 - в кв. „Огоста“ и 10 – в с. Габровница.

Медиаторите редовно се срещат с млади хора, за да обсъждат проблеми, които ги вълнуват. Само за периода януари-юни 2017 г. са организирани общо 18 мероприятия в  кв. „Кошарник“ , кв. „Огоста“ - Монтана и в с. Габровница.

В трите локаци: кв. „Кошарник“ , кв. „Огоста“ - Монтана и с. Габровница, са сформирани 3 групи за самопомощ от жени. Дейността стартира планово в края на 2016 г. и за първата половина на 2017 г. са проведени 18 срещи. Очаква се най-инициативните да бъдат привлечени от здравните медиатори като доброволци в предстоящите здравни кампании и прегледи.

През май 2017 г. медиаторите имаха надграждащо обучение, насочено основно към техниките за сформирането на групите за самопомощ. Женските групи за самопомощ бяха сформирани през септември 2016, като от началото на 2017 г. имат редовни месечни срещи.

За периода юли 2016 – юни 2017 г. сред общността на уязвимите  групи са раздадени 180 броя здравно-информационни материали.

Виж повече

Медицински прегледи в Шумен и Ивански

2018-06-30

Гинекологичните и общите медицински прегледи започнаха в района ни в Шумен в края на 2017, а в с. Ивански – през април 2018 година в напълно обновения и оборудван Здравен център.

Здравните кампании в периода януари – юни 2018 обхванаха 260 родители (общо 915 от началото на проекта).

Само за първите шест месеца на 2018 година 103 пациенти са преминали през общ медицински преглед, 104 жени – АГ-консултация/преглед, а 67 деца бяха прегледани от педиатър. На ромски семейства бяха раздадени 52 пакета с необходими материали за новородени.

107 души без здравни вноски са преминали през медицински преглед, организиран по Програма ЗОВ.

Виж повече

Медицински прегледи в Пловдив и Куклен

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 здравните медиатори в кв. Столипиново (Пловдив) и съседния Куклен направиха над 1250 индивидуални консултации по семейно планиране, първична здравна помощ и детско здраве.

За същия период 370 жени имаха АГ-преглед (общо 531 от 2017, когато започна тази дейност по ЗОВ) на двете места, в които работи местният ЗОВ-проект – Столипиново и Куклен.

Здравната медиаторка Гюлезар Садък работи активна с местната общност в Столипиново заедно със здравната експертка Нина Банкова. Заедно с други местни здравни експерти двете организираха здравни кампании в Столипиново – училища, детски градини, местната служба по заетостта. В Куклен бяха организирани 6 здравни кампании през първите шест месеца на 2018.

Виж повече

Медицински прегледи в ЗОВ-района в Бургас

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година здравните медиатори направиха над 1400 консултации по различни здравни проблеми в трите локации на проекта – Бургас, Средец и Малко Търново. Програма ЗОВ организира там и 310 АГ-прегледа.

Виж повече

Медицински прегледи в Монтана

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година в района ни в Монтана бяха извършени над 450 консултации при общо-практикуващи лекари. 362 деца бяха прегледани от педиатър, бяха направени посещения при 65 новородени, както и поставени 45 имунизации. На общността бяха раздадени 430 информационни брошури на здравна тематика.

През отчетния период здравните медиатори в района работиха по 28 индивидуални случаи – 8 са със социална насоченост, а другите 20 – здравни.

През юни 2018 местният екип по ЗОВ даде началото на кампанията по здравно осигуряване „Направи го сега! Здравето е щастие!“. Целта на кампанията е да мотивира хората да внасят здравни осигуровки, да са подробно информирани за ползите от здравните вноски, да следят дали работодателят им внася редовно плащанията за здраве. Амбицията на кампанията е да насърчи хората да бъдат отговорни за своето здраве и за здравето на децата си.

Виж повече

Медицински прегледи в района ни в Сливен

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година, местният ни партньор по компонента Здравеопазване организира АГ-прегледи за 259 ромски жени. 221 роми бяха прегледани за кучешка тения, а за двама, при които бе открито заболяването, бе организирано лечение. Извършени бяха прегледи на 35 души в риск от хепатит Б и Ц, сифилис и СПИН, диагностицирани бяха двама със сифилис и хепатит Б. Извършени бяха прегледи и на 79 здравноосигурени жени.

143 роми се включиха в сесиите по семейно планиране и репродуктивно здраве, организирани от местния но ЗОВ партньор – организацията „Лекари на света“. Направени бяха 683 индивидуални консултации по здравни проблеми, като половината от дошлите за първи път посещаваха здравни кабинети. „Лекари на света“ работи с местни религиозни пастори по проблеми като ранни бракове и раждания. 10 пастори участваха в три кръгли маси, посветени на тази проблематика. 122 жени получиха консултации по мерки за контрацепция, а 80 от тях взеха решението да им бъде поставена спирала.

Виж повече

Медицински прегледи в ЗОВ-района в Русе

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година, местните партньори по ЗОВ – Медика и Асоциацията на общопрактикуващите лекари, продължиха работата си по здравните дейности, предвидени в проекта – извършени са 959 общи прегледа, 70 АГ-прегледа и 524 скрининг-прегледа (в четири училища).

459 рами се включиха в кампаниите за предотвратяване на ранни бракове и аборти, а други 570 бяха обхванати в кампании срещу трафика на хора, организирани от организациите Динамика и БРТИМ.

Виж повече

Монтана – резултати в здравеопазване

2019-08-12

В рамките на Програма ЗОВ Община Монтана ремонтира сгради за два здравно-консултативни центрове – в монтанския квартал «Огоста» и в с. Габровница. Центровете са близо и в самите  ромски махали. Те са оборудвани ще бъдат според съвременните медицински стандарти.

Здравното образование и превенция, както и медицинските прегледи ще са предимно за деца и младежи и за млади майки и семейства. За здравна превенция и ваксинопрофилактиката се разчита на здравните медиатори и медицински професионалисти от Общинския медицински център.

Вижте в тази графика конкретните резултати от работата ни в приоритета ни здравеопазване в района на Програма ЗОВ в Монтана периода 2016 – 2018 година.

Виж повече

Русе - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 9 356

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 483

Поставени вътрематочни спирали - 38

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 3 191

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Сливен - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 3 468

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 2 071

Медицински тестове - вкл. ХИВ, сифилис, PAP – тестове (цитонамазки), кръвни тестове за кучешки  тения – 2 386

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 5 893

Поставени вътрематочни спирали – 285

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 5 278

Бележка: Данните се отнасят за периода 2015 – 2018 г.

Виж повече

Монтана - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 1 928

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 889

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 852

Поставени вътрематочни спирали - 36

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 1 220

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Пловдив - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 1 349

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 918

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 4 196

Поставени вътрематочни спирали - 40

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 736

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече

Burgas - Results HEALTHCARE

2019-08-14

Number of general medical exams carried out by GPs/paediatricians and screenings – 1 539

Number of specialised medical examinations, incl. gynaecological examinations – 605

Number of medical tests - incl. HIV, syphilis, PAP smear tests, blood tests for dog tapeworms – 156

Number of health consultations (health mediators) – 3 918

Number of intrauterine devices - 201

Number of beneficiaries of information campaigns and events, women and health support groups  - 3 191

Note: Data covers the period 2016 – 2018.

Виж повече

Шумен - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 613

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 252

Медицински тестове - вкл. ХИВ, сифилис, PAP – тестове (цитонамазки), кръвни тестове за кучешки  тения – 85

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 153

Поставени вътрематочни спирали - 4

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 1 783

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Овластяване и култура

Изложба на ромския плакат в Сливен

2016-08-23

На 7 април 2016 в общинската галерия „Май" в Сливен бе открита изложба на плакати „8 април – Световен ден на ромите“. Изложбата представи Ташко Попов – преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович" в Сливен.

В експозицията бяха включени 13 плаката на художници на тема Световен ден на ромите. Сред авторите са Александър Захариев, художник със сливенски корени, Николай Стойчев, Диян Данков, Орлин Орлинов и Пламен Ковачев. Изпълнението на квартет „Сливен“ допълни официалната церемония по откриването на изложбата.

На 8 април на река Асеновска  се състоя ритуал за поднасяне на цветя в памет на жертвите от Холокоста, скъп гост бе Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий.

Оркестър "Карандила" изнесе концерт на открито пред Военния клуб в Сливен. Проявите бяха част от двудневната програма на Сдружение „Ромска академия за култура и образование"  (РАКО) за отбелязване на Световния ден на ромите.

Виж повече

Ромите от Сливен празнуваха Хедерлези

2016-05-07

Представители на ромския етнос от Сливен се събраха на 7 май 2016 в местността "Храни поле" на Сливенските минерални бани по случай празника Хедерлези (Гергьовден). Проявата бе организирана от Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, местен партньор в Програма ЗОВ.

Заместник-кметът Стоян Марков поздрави присъстващите и пожела на ромската общност да продължи да спазва своите традиции.

Празникът Хедерлези продължи с концерт на оркестър "Карандила", състезание по борба, скачане с въженца и бягане, състезание за най-хубави каруца и кон, също и надиграване. Най-добрите в състезанията бяха отличени с награди.

Виж повече

Серия събития в Сливен, посветени на ромската идентичност

2016-10-20

Програма ЗОВ в Сливен полага особени усилия за подкрепа на ромските изяви, подсилващи ромската култура и идентичност. Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ е организатор на честване на ромски празници (8 април, Хедерлезе) спортни и танцови събития, изложби и етнокът -галерия с ромски артефакти.

Повече от 1500 роми са участвали в тези събития, като повечето от тях се организират  за първи път в квартал „Надежда“.

Неоспоримо е позитивното влиянието на тези инициативи за достойството и самочувствието на ромите, което от своя страна ги мотивира да участват в социалния живот на Сливен, както и за по-успешната им интеграция.

Виж повече

За първи път на театър

2017-06-30

В навечерието на 1 юни 2017, Международния Ден на детето, родители и деца от пловдивския квартал „Столипиново“ посетиха заедно куклено театрално представление в залата на Детска градина „Лилия“. За повечето от тях това бе първо посещение на театрална постановка.

Като цяло хората от ромската общност в квартала живеят изолирано и рядко напускат своя район и част от дейностите по проекта в Програма ЗОВ имат за цел да разчупят този сегрегиран начин на живот. Чрез посещенията на културни събития, като театрални и куклени представления, опера и концерти, организирани както в квартала, така и извън него, деца и родители от ромски произход се очаква постепенно да преодоляват ограниченията, налагани от живота в етнически капсулирана среда.

В рамките на ЗОВ в СУ "Найден Геров бе организирано празнично тържество по случай 8 април, Международния ден на ромите. Ученици от началния курс изнесоха представление пред родители, преподаватели, жители на квартала и представители на медиите. Събитието се превърна в истински празник за ромската общност в квартала.

Общо 170 деца и родителите им участваха в тези инициативи: посещението на театрален спектакъл и празнуването на Международния ден на ромите, организирани по проекта.

Виж повече

Баланс между училищните занимания и извънкласните форми

2017-07-03

Първата половина на 2017 екипът в Шумен организира серия атрактивни извънкласни форми. 100 деца посетиха на театрални постановки и имаха незабравим ден в конезавода „Кабиюк“ край Шумен. 150 деца се насладиха на емоционално шоу за 1 юни – Ден на детето. Резултатът е много добър баланс между учебна и извънкласна дейност, спомагаща за обогатяване на познанията и формиране на социални умения у децата и учениците за общуване и поведение в среда, различна от ежедневната.

Над 500  души участваха Шумен и с. Ивански в отбелязването на 8 април, Гергьовден  и 24 май–Деня на славянската писменост и култура.

В събитията активно участваха медиаторите.

Виж повече

Концерти, изложби и състезания насърчат децата от ромската общност

2017-10-06

Районът по ЗОВ в Монтана отбеляза 8 април 2017 - Международния ден на ромите с пъстър концерт, в чиято програма бяха вплетени традиционни ромски и ориенталски танци, латино и брейк денс, детски и поп песни. На сцената се изявиха деца, подготвени в извънкласните форми по Програма ЗОВ. В рамките на честването в Драматичния театър в града бе организирана изложба на фотографии и рисунки на деца, които имат извънкласни занимания по ЗОВ.

Изпълнен с емоции бе и концертът на малчуганите от детска градина “Слънце” в с. Габровница за първа пролет.

В района редовно се организират спортни състезания, основно по футбол. През 2017 имаше и едно вкусно състезание: за най-вкусна баница в монтанските квартали „Огоста“ и „Кошарник“.

Виж повече

Регионален семинар на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, посветен на ромското включване

2018-03-24

През март 2018 година Пловдив бе домакин на 4-тия Регионален семинар на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), посветен на  ромското включване. Семинарът бе насочен към прилагания в България институционален подход, като бе направен анализ на силните и слабите му страни от гледна точка на ефективност, устойчивост и възможности за промени.

Целите на семинара бяха:

  • Да идентифицира силните и слабите страни на работата по ромското включване на държавните институции и да изведе препоръки на ниво политики и изпълнение;
  • Да представи работата на офисите на Агенцията/посолствата по популяризация на ромското включване чрез програмите и диалога по политиките;
  • Да направи преглед на опита на петгодишния обмен на програмите на ШАРС за ромско включване.

Програма ЗОВ беше основата на дискусиите за споделянето на информация и опит по институционализацията -  работата с централните власти и местните институции. В рамките на семинара бяха организирани посещения до ЗОВ-местата в Пловдив, Куклун и Шумен, както и София. Впечатленията от тези посещения бяха споделени и дискутирани чрез метода на ролевата игра, както и чрез подхода „форум“, при който участниците от Румъния и страни от Западните Балкани, както и ромски експерти споделиха добри практики, включително и такива от пътуванията. Резултатите бяха споделени на среща с швейцарските посланици от региона.

Виж повече
Виж повече