Първи стъпки в здравното медиаторство в Монтана

2016-10-21

TEST

Шестима здравни медиатори бяха избрани, за да работят в Монтана за подобряването на здравната култура и улесняването на достъпа до здравеопазване на ромите в района.

Трима нови здравни медиатори бяха обучени и сертифицирани в Медицинския университет – София в рамките на партньорството на Програма ЗОВ с Националната мрежа на здравните  медиатори.

Непрекъснато се работи за повишаване на компетентността на медицинските професионалисти за работа в ромска общност. Те вече участваха в семинар за семейното планиране, репродуктивното здраве и контрацепцията, в обучение за провеждане на каргографиране и в дискусионен форум на тема «Ранните бракове в контекста на превенция на трафика на хора".

Предвидени са и надграждащи обучения и анализ на постиженията или пропуските в работата им, за да могат здравните медиатори да работят по-ефективно с целевата група.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.