Резултатите от картографирането дават важни насоки за работата в ромските общности

2017-08-18

TEST

Вече са обобщени данните от картографирането в трите проектни локации в община Монтана. Картографирането се извърши в периода октомври 2016 - март 2017 г. от здравните медиатори, а изработването на картографската карта и анализът на резултатите е дело на експерти към Националната мрежа на здравните медиатори.

Резултатите дават представа за здравноосигурителния статус на членовете на ромските семейства, здравно състояние, хронични и наследствени заболявания, условия на живот, ранни раждания и аборти,  образование, трудова заетост, други здравни и социални  проблеми сред ромската общност в двата монтански квартала „Кошарник“ и „Огоста“, както и съседните села Габровница, Вирове и Безценица. Събраната емпирична информация и анализът и от експерти е от значение за вземането на адекватни мерки за подобряване на здравните грижи за населението и ще бъде основа за реализирането на предстоящите медицински прегледи по програмата.

Резултатите от картографирането бяха представени на специално събитие на 7 април 2017 в Общинския младежки дом в Монтана пред общински експерти, здравни и социални работници, представители на училища и детски градини и др. Здравните медиатори, които участваха в картографирането, разказаха за интересни моменти от работата и за трудностите, с които са се сблъскали.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.