Обновено читалище в бургаския кв. „Победа“

2017-09-30

TEST

Програма ЗОВ подпомогна ремонтирането и обновяването на читалище „Христо Ботев 1937“ в Бургас  и от 2017 година то вече действа като притегателен център за жителите и децата от ромския квартал „Победа“, както и за съседните квартали, откъдето идват български и турски деца.

В читалището редовно се изнасят театрални и други представления и салонът се оказва тесен да побере желаещите да ги видят.

 Информационният център, оборудван с компютри, е на разположение на децата. В друга зала те имат възможност да се събират, да четат книги и да се срещат с автори.

Около 30 деца посещават активно  групата за любителски и приложни изкуства. Редовно се провеждат и занимания по танци – народни и стандартни. По програма ЗОВ е ангажирана учителка по извънкласни дейности, която води групите по четене, рисуване и компютърна грамотност.

Тези клубове по интереси увличат децата и на практика им помагат да общуват, да придобиват комуникационни и социални умения наред със знанията, които получават. Те са тези които водят към крайната цел – интегриране!

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.