Клубове „Родител-дете“ в Русе имат всяка седмица занимания

2016-10-19

TEST

 В преустроените класни стаи на основните училища  „Алеко Константинов“ и  „Братя Миладинови“ в гр. Русе  през 2016 година бяха разкрити клубове „Родител-дете“.

Експерти на Сдружение „Еквилибриум“ работят индивидуално с родители и деца, използвайки игрови техники, за да ги мотивират да са активни и отговорни към образователния процес.          

Всяка седмица в ОУ „Алеко Константинов” се организират съвместни клубове с родители и деца от двете предучилищни групи, а групата в ОУ „Братя Миладинови” са включени родители и децата им от началния курс. Водещите са професионалисти с опит в интерактивните техники и методи за работа с деца и родители. Сесиите преминават в съвместни игри, песни и творчески занимания. Децата и техните родители общуват помежду си на български език, заедно творят предмети от природни материали.                          

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.