Нова детска градина в кв. Кошарник – Монтана

2016-09-01

TEST

Със започналото през лятото на 2016 изграждане на новата сграда на ЦДГ № 8 «Пролет» в кв. «Кошарник» ще се подобри значително достъпът на деца на възраст между три и шест години до предучилищно образование, както и подготвеността им за училище.

Новата сграда се изгражда на мястото на нерегламентирано сметище. Предвижда се тя да поеме децата, които в момента се обучават в старата детска градина, която не отговаря на съвременните изисквания.

В новата сграда на децата ще бъде осигурен не само достъп до обучение и възпитание, допринасящо за социализацията им, но уютна и приятна за занимания среда. Децата ще могат да посещават градината, без да се налага да пътуват до града, което ще мотивира родителите да ги изпращат редовно детската градина. Това е критично важно за пет- и шестгодишните деца, за които е задължително присъствието в подготвителните групи. Подготвеността им за първи клас е от значение за адаптацията им в смесени училища в града.  

Планираната работа с родителите в новата градина ще има значителен принос за задържането на децата, както и да ги мотивира да продължат и в начално училище.  Сградата ще поема три групи на целодневна организация и една полудневна група с общо около 100 деца.

В новата постройка ще има и зала за извънкласни и извънучилищни дейности, работа с родители, общностни срещи, празници и други събития. Новата детска градина в «Кошарник» очаква да бъде завършена през февруари 2017.  

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.