Наваксващите занимания дават резултат

2017-09-06

TEST

С помощта на общински експерти в Монтана е разработена система, която определя необходимостта от допълнителни занимания за децата в предучилищна и училищна възраст.

От 2017 специално наети по Програма ЗОВ седем учители провеждат наваксващи занимания с общо 95 деца на задължителна предучилищна подготовка в района ни в Монтана. Внимание се обръща на знанията по български език, социалните умения, здравните навици, както и познания за природата и културата. Учителите отчитат видим напредък в знанията по български език, както и в социалните умения. 41 ученици от четири училища в Монтана имат наваксващи занимания по български език, математика, социални умения и основни познания за природа и култура. Обученията се водят от четирима специално наети учители.

Общият брой на децата от градини и училища, които са имали допълнителни занимания по български език в периода юли 2016 – юли 2017 е 187.

Извънкласните занимания също допринасят за развитието на учениците - 114 ученици от три места в Монтана имат кръжоци по фотография, изобразително изкуство, танци, актьорско майсторство и художествено слово. Децата успешно се представят в конкурси и концерти.

Петнадесет деца, завършили през лятото на 2017 четвърти клас в основното училище в монтанския квартал „Кошарник“, имаха занимания по математика, български, компютърни умения и спорт на организираното по проекта лятно училище. То им помага да придобият и нови социални умения, необходими им за прехода от квартално ромско училище към смесено училище в града.

Проектът по ЗОВ в Монтана обръща внимание и на работата с родителите: в периода юли 2016 – юни 2017 са направени срещи, в които са участвали общо  1650 родители на деца от детски градини, подготвителни групи и училища.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.