Напредък с образователните дейности в Община Монтана

2016-11-01

TEST

В рамките на Програма ЗОВ в Монтана бяха назначени десет нови учители в две училища и две детски градини, които провеждат допълнителни извънкласни занятия. Целта е децата да наваксат пропуски в учебния материал и знанията си по български език.
Учителите работят с децата и за развитие на комуникативните и социалните им умения.

Според педагозите вече е видима ползата от допълнителната работа с 97 деца на възраст от три до шест години. Напредък има и при по-големите 35 ученици на възраст между седем и десет години, за които бяха организирани допълнителни занимания по български език.

Лятно училище през 2016 помогна за създадането на интерес и мотивация у ромските деца да продължат образованието си в десегрегираните училища в града. Организирани бяха беседи с 23 четвъртокласници от ОУ «Георги Бенковски». Децата посетиха Пето СОУ «Христо Ботев» и Осмо СОУ «Отец Паисий» в Монтана, музейни и други обекти в града.

Екипът на ЗОВ в Монтана полага усилия да убеди ромските семейства в предимствата на общественото предучилищно възпитание и ползите от него, за да запишат децата си в детски градини. С родителите на отрасналите деца се работи за насърчаване на успешното участие в учебно-възпитателния процес в основните училища.

За 47 семейства бе организирано обучение тема «Трудно ли е да си родител, лесно ли е да си дете? Стилове на възпитание». Предстоят дискусии с тях върху актуални проблеми на семейното възпитание.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.