Нов модел за овладяване на български от деца-билингви

2016-10-08

TEST

Нов модел, който помага на малки деца, чийто майчин език е ромски или турски, да научат български, бе разработен през 2016 година в Русе в рамките на ЗОВ. Моделът може да бъде ползван от педагогическите специалисти, работещи с деца билингви на възраст между три и пет години за ранно изучаване на български език в детската градина.

Екип от Българо-румънския институт по медиация – партньор на Община Русе е подготвил 81 оригинални игри, чрез които децата лесно овладяват езика.

За първи път моделът бе представен пред 12 педагози от двете детски градини на работна среща-семинар на 7 октомври 2016 г. Те имаха възможност да проиграят част от разработените игри и да дискутират възможностите за експертна оценка на модела.

Предстои тестването на модела в пряката работа с децата от полудневните групи в двете детски градини „Ралица“ и „Червена шапчица“, партньори по Програма ЗОВ.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.