Партньори

Министерства

Снимка на партньор

Министерство на труда и социалната политика

Министерството на труда и социалната политика е основен партньор в Програма ЗОВ от българска страна. То съфинансира програмата с 5 % от общия й бюджет. Финансовият отдел на Министерството е отговорен за координирането на съфинансирането от българска страна, както и за контрола върху швейцарското финансиране, насочвано към общините. Министерството участва в Управителния съвет на Програмата.

Снимка на партньор

Министерство на здравеопазването

 Министерството на здравеопазването осигурява 5 % от съфинансирането на Програмата, предоставя експертна помощ и консултации. Министерството участва в  Управителния съвет на Програмата.

Снимка на партньор

Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката съфинансира Програмата с 5 % от бюджета й, допринася с експертиза и консултативна функция. Представители на Министерството участват в Управителния съвет на Програмата.