нашите региони

Програма ЗОВ работи в шест големи общински центрове и прилежащите общини: Бургас (вкл. общините Малко Търново (с. Звездец) и Средец), Монтана (кв. „Кошарник“ и съседното село Габровница), Пловдив (вкл. близкия Куклен), Русе (вкл. общините Ветово, Сеново, Иваново и Борово), Сливен и Шумен (вкл. съседното село Ивански).

Местата бяха подбрани с оглед на компактните маси ромско и турско население, както и други уязвими групи, живеещи там в сегрегирани общности, безработни или с доходи под социалния минимум. Изолираността и бедността на тези групи обричат децата им на неграмотност и безработица в бъдеще.

От значение беше и активността на местните администрации да подготвят интегрирани проекти и да осигурят активно партньорство с местни институции и неправителствени организации.