Резултати в областта на репродуктивно и сексуално здраве и превенция

2016-08-20

TEST

 Кръгла маса по въпроси за здравеопазването на ромската общност в квартал „Надежда“ бе организирана на 15 април 2016 с участието на десет религиозни лидери от общността. Тази среща е имала за цел да разясни основни положения в репродуктивното здраве и контрацепцията, както и майчиното здраве и превенцията. Тъй като пасторите в „Надежда“ играят ролята на лидери и лесно могат да мобилизират присъствие, от "Лекари на света" канят пастори и ромски жени и майки да обсъждат тези важни за ромските жени теми.

През периода февруари – юли 2016 екипът на „Лекари на света”, неправителствена организация-партньор по проекта, е организирал общо 794 индивидуални срещи със жители на „Надежда“, които имат нужда от здравна помощ, и насочване към лекар. Сред тях 385 души са били срещнати за първи път като медиаторите от организацията са им оказали подкрепа с насочването им към гинекологични прегледи и други разяснителни консултации. С 227 е разговаряно по време на работа на терен от екипа. 46 жени са били придружени да посетят гинеколог за прегледи. 478 души са посетили Информационния център на „Лекари на света”. Това са предимно жени и майки, нуждаещи се от прегледи, помощ с контрацепция, като някои от тях са и без застраховки. При тези информационни индивидуални сесии посетилите центъра са приемат от медиаторите, работещи по програмата.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.