Център за развитие на общността в Средец

2017-09-30

TEST

От април 2017 в гр. Средец действа Център за развитие на общността. Построената преди повече от 40 години сграда бе основно обновена и обзаведена по Програма ЗОВ.  Центърът предлага комплексни услуги, свързани с образованието и здравеопазването, работа с родители и чествания на празници и културни събития на най-уязвимите групи в общината.

Децата от района имат извънкласни учебни занимания, които допълват наученото в училище по българки език, уроци по танци, спортни занимания, компютърни уроци. Танците, спортните занимания  и компютрите привличат децата да идват в центъра, а това развива техните социални и комуникационни умения. Привлечени са и родителите чрез клубове „Активен родител“ и „Отговорен родител“.

Центърът е замислен да предоставя и здравно-образователни услуги и консултации на родителите, за да имат базисна здравна култура и хигиенни навици, както и да ги стимулира да се грижат за здравето си – своето и на децата си. Всички това се прави с наети по Програма ЗОВ педагози, психолози, лекари и здрави и образователни медиатори, които са в общността и всички вече действат като добре сработен и ентусиазиран екип.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.