Клуб „Активен родител“ в „Столипиново“ и Куклен

2017-10-01

TEST

От юли 2017 година в ромския квартал „Столипиново“ в Пловдив действа Клуб „Активен родител“, създаден в рамките на проекта на Община Пловдив по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички). Клубът има ежемесечни занимания с деца и с родители.  Подобен клуб бе създаден и в Куклен от Фондация  Инди Рома.

„Столипиново“ е най-големият ромски квартал в Европа, с множество натрупани през годините проблеми. И в двата основни аспекта на работата си – образование и здраве, Програма ЗОВ разчита на осъзнатостта и активността на родителите.

При учредителната среща на Клуба родителите споделиха, че един от главните проблеми, с които се сблъскват както самите те, така и техните деца, е слабото владеене на български език. Затова и част от дейностите в клуб „Активен родител“ ще бъдат насочени към езиковата интеграция на родителите чрез посещения на културни и спортни събития извън квартала, участие в публични четения, организирани за родители и деца, съдействие за онези родители, които биха желали да продължат своето образование. 200 родители са обхванати от началото на програмата досега в Пловдив и Куклен. 200 деца са обхванати от посещения на медиатори и в извънкласни занимания в детската градина "Лилия" и в двете начални училища "Кирил Нектариев" и "Найден Геров".

Двама образователни медиатори работят в Столипиново – те познават добре проблемите на ромските семейства и са добре приети в общността. Зинаида Карагьозова работи с ромски родители, за да ги убеди да записват своите деца на детска градина още в началните групи. Друг важен момент от дейността й е превенцията на отпадането на децата от училище, по което тя работи ежедневно. Вторият образователен медиатор в Столипиново Рамис Шариф бе назначен през месец септември 2017 и започна работа главно с учениците от началиня курс.

Златка Йорданова вече работи в Куклен с местните ромски деца, за да помогне за тяхната интеграция  в образователната система.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.