Активни здравни медиатори

2017-10-06

TEST

Петима здравни медиатори в Монтана активно работят от 2016 г. за подобряване на здравната култура и улесняване на достъпа до здравеопазване на ромите в района.

През втората половина на 2016 г. здравните медиатори са работили по 64 индивидуални казуси в трите локации: в кв. „Огоста“ – Монтана има предимно проблеми с хронично болни и възрастни хора, в кв. „Кошарник“ работата е предимно с млади хора, докато в с. Габровница преобладават социалните казуси.

Медиаторите изпълняват периодично посещения и консултации на терен за промотиране на профилактичните национални здравни програми, ваксинации, превенция на заболявания, контрацепция и полово предавани болести.

 В края на март/началото на април 2017 г. здравните медиатори се включиха в извънредната кампания за имунизация срещу морбили. Бяха ваксинирани общо 67 деца: 40 в кв. „Кошарник“, 19 - в кв. „Огоста“ и 10 – в с. Габровница.

Медиаторите редовно се срещат с млади хора, за да обсъждат проблеми, които ги вълнуват. Само за периода януари-юни 2017 г. са организирани общо 18 мероприятия в  кв. „Кошарник“ , кв. „Огоста“ - Монтана и в с. Габровница.

В трите локаци: кв. „Кошарник“ , кв. „Огоста“ - Монтана и с. Габровница, са сформирани 3 групи за самопомощ от жени. Дейността стартира планово в края на 2016 г. и за първата половина на 2017 г. са проведени 18 срещи. Очаква се най-инициативните да бъдат привлечени от здравните медиатори като доброволци в предстоящите здравни кампании и прегледи.

През май 2017 г. медиаторите имаха надграждащо обучение, насочено основно към техниките за сформирането на групите за самопомощ. Женските групи за самопомощ бяха сформирани през септември 2016, като от началото на 2017 г. имат редовни месечни срещи.

За периода юли 2016 – юни 2017 г. сред общността на уязвимите  групи са раздадени 180 броя здравно-информационни материали.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.