Учители с умения да работят с деца от уязвимите групи

2017-09-30

TEST

Двадесет и един учители от ДГ "Лилия", НУ "К. Нектариев" и СУ "Н. Геров", които са партньори по Програма ЗОВ в Пловдив, преминаха през септември през специално обучение за работа с деца от ромската общност и уязвимите групи. В обучението бе включен и образователният медиатор, назначен по ЗОВ в кв. „Столипиново“, който работи тясно с уязвимите групи и учителите.

Водещи на семинара бяха специалисти от Фондация „Пловдив 2019“, както и представители на Сдружение „Равновесие“ и „ Детска архитектурна работилница“, всички с опит в резултатна работа с деца от мултикултурна среда.

Представени бяха добри практики от работата на Фондация „Пловдив 2019“ с млади хора от ромските квартали на Пловдив, обсъждани бяха успешни световни модели за работа в мултикултурна среда, които могат да бъдат приложени и в България. Успешен модел за интеграция според обучителите от Фондацията е въвличането на децата и младежите от кв. „Столипиново“ в различни сценични изяви като участие в концерти, фестивали и театрални представления, което те смятат да приложат на практика в квартала. Обучаваните учители имаха възможност сами да представят добри практики от своята ежедневна работа с деца от ромския етнос.

Двудневният семинар имаше и практическа част, в която бяха представени игрови модели, с които се развива критичното мислене и взаимодействие със средата.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.