Здравни медиатори активно работят в Пловдив и Куклен

2017-09-30

TEST

Двама здравни медиатори, назначени с конкурс през 2017 година по Програма ЗОВ, активно работят в района ни в Пловдив – един в ромския квартал „Столипиново“ и един – в съседния град Куклен.

Те редовно организират здравни кампании по различни теми, важни за ромската общност: семейното планиране и методите за контрацепция, превенция на ранната бременност, въпросите на детското здраве, детски имунизации. Преди да започната работа, двете медиаторки преминаха обучение организирано от Националната мрежа на здравните медиатори.

През периода януари – юни 2017 здравният медиатор  направи в „Столипиново“ 41 индивидуални и осем групови консултации. Очаква се до края на 2017 да бъде построена сградата на здравния център, където ще има кабинети и за здравните медиатори.

Мариана Рангелова, здравната медиаторка в Куклен, познава добре местните специфики и има доверието на местната ромска общност. Нейните усилия за преодоляване на негативните нагласи в общността срещу имунизациите, както и за решаването на медицинските проблеми на ромите вече дават първите си резултати. През периода януари – юни 2017 здравната медиаторка в Куклен направи 55 индивидуални и 33 групови консултации. През септември 2017 Мариана организира здравна кампания в Куклен във връзка с плановите имунизации.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.