Учене не само в клас през учебната година

2017-09-01

TEST

Летни и наваксващи училища са форми, които Програма ЗОВ използва още от старта на проекта в Шумен, за да бъдат повишени знанията на децата.

„Лятно училище” бе организирано през първата половина на 2017 за 30 деца (4-6 години) от Детска градина „Пролетна дъга“ в 30 деца на същата възраст Шумен, като бе направен и предварителен подбор кои имат най-голяма нужда от подобряване на знанията по български език, както и от социални умения. Използват се  иновативни методи и специализирани дидактически пособия, за да могат децата да обогатят речниковия си запас на децата, да се изразяват по-добре в конкретни житейски и учебни ситуации. Заниманията в „лятно училище“ ще продължат и през следващата година.

През 2017 година 72 деца на възраст между 7 и 10 години в Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански започнаха занимания в две групи в „наваксващи училища“, за да подобрят знанията си по български език и математика. Заради различното ниво на учениците заниманията на групите са с различно темпо, а в по-голяма част от времето учителите работят с децата индивидуално.

Контролните в края на учебната година показаха добри резултати в националното външно оценяване, добри са постиженията на децата по четене и математика. Организирани бяха интересни състезателни игри по български език и математика между ученици от групите по проекта и други ученици от училището.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.