И родителите продължават да учат заедно с децата

2017-09-08

TEST

По Програма ЗОВ в Шумен активно работим с общо 127 родители от Шумен и с. Ивански. Те отново влизат в класната стая, за да научат как да стимулират децата си да посещават редовно заниманията в детската градина и в училище.  

„Училище за родители“, което действа в района ни в Шумен от началото на 2017, се доказа като успешна форма за работа с родителите. В лекции и свободни дискусии те получават информация по различни теми, свързани с децата им - образование, здраве, култура, възпитание, права и отговорности. Обучението се води от добре подготвени педагози и медицински специалисти от ДГ „Пролетна дъга“ – Шумен и  ОУ „Хр. Ботев“ – с. Ивански. Ето част от темите на “уроците“:  « Култура на етносите от Шуменския край”; „Съвременното   семейство като възпитателна среда”; „Взаимоотношенията в обществото и етническата толерантност”; „За правата, свободите и отговорностите на децата” и др.

Другата успешна форма за работа с родителите са  „Уикенд училищата“, в които деца, ученици и родители от ДГ „Пролетна дъга“- Шумен и  ОУ „Хр. Ботев“- с. Ивански имат съвместни занимания. Те с интерес и ентусиазъм участват в различни ателиета:  „Театрално изкуство“, „Сръчни ръце“,  „Ромски фолклор“ и „ Празници и обичаи“. Резултатът на тези занимания са не само знания и умения, способност за работа в екип, но и интересни изложби на майстореното от деца и родители, които бяха организирани в детската градина и училището.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.