Медицински прегледи в Шумен

2017-08-22

TEST

В района ни в Шумен през април 2017 започнаха планираните по проекта безплатни прегледи на млади жени и майки при общопрактикуващ лекар и АГ специалист.

„Опитваме се да помогнем на здравно неосигурени млади майки, бременни и млади семейства. Крайната ни цел е да се подобри здравният статус на уязвимите групи”, казва Людмила Андреева, координатор „Здравеопазване” в проекта.

В периода април-юни са организирани осем прегледа при общопрактикуващ лекар в ДКЦ1, партньор по проекта. Прегледани са:  млада жена и бременна, здравно осигурени  от гр. Шумен и общо 20 жени здравно неосигурени, от които 15  са бременни неосигурени и 5 млади  жени здравно неосигурени. Направени са изследвания на  15 бременни здравно неосигурени от гр. Шумен.

Прегледите при общопрактикуващ лекар продължат два пъти месечно до края на проекта през 2019 г. Планирани са безплатни профилактични прегледи за общо 300 жени и 150 деца до седемгодишна възраст.

Междувременно Семейно-консултативният център организира обучения и беседи в гр. Шумен  и с. Ивански на теми: обща здравна грамотност; подобряване на майчиното здраве и здравето на новороденото; ваксини и защо да ваксинираме децата; детска хигиена от 3 до 6 години; взаимоотношения в семейството и родителски умения. Центърът проведе и четири кампании в Шумен и с. Ивански по темите  „Здравето на децата зависи от нас“ и „Запази детската усмивка“.

Картографирането, което върви в района, открои няколко сериозни проблема: големият процент здравно неосигурени лица; повечето от хората са безработни или работят временно; има деца, които не посещават детска градина поради липса на доходи в семейството.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.