Регион Бургас

Проектът за социалното включване на роми и други уязвими група действа в общините Бургас (конкретно кв. „Победа“), Средец, Малко Търново е с. Звездец. Според последното официално преброяване (2011) ромите в трите общини са 6 363, но според оценките на експерти и неправителствени организации са много повече. 
 

 Проблемите на тази общност са свързани с недостатъчен достъп до качествено образование и здравеопазване, липса на работа, неприемливи жилищни условия.
 

Безработицата в кв. „Победа“ в Бургас, населен предимно с ромско население, е 90%. Кварталът има само едно училище – Основно училище „Христо Ботев“ със 700 ученици, от които 75% са от ромски произход. Училищните занимания са много важни за тях, за да могат да научат български език добре. С новата сграда, която бе построена по ЗОВ, децата получават и постоянен достъп до логопед, психолог, медицинско обслужване.
 

В района няма детска градина, а на училището не достигаше капацитет да обхване повечето деца от началното училище в целодневно обучение. Основно училище "Христо Ботев" няма и физкултурен салон от 1997 - 1998 г., няма и зала, в която да се провеждат големи родителски срещи, културни събития и празници. Много от децата (около 20%) не ходят редовно на училище, 8-10% отпадат след началните класове.
 

Нуждата от предучилищни и училищни занимания в квартал "Победа" е посочена именно от родителите. Новата пристройка към Основно училище "Христо Ботев" има капацитет за 90 деца на възраст 5-6 години и 60 деца от първи до четвърти клас.
 

Целият квартал се обслужва само от един общопрактикуващ лекар, който има приемно време два пъти в седмицата. Голяма част от бременните ромски жени са непълнолетни, не ходят на майчински консултации при специалист.
 

По официални данни процентът на ромите в Община Малко Търново е 12.7%. Броят им расте през последните години по различни причини, като основна е високата раждаемост. Но има и друг фактор -  все повече хора идват в района, за да търсят препитание в дърводобива, който е вече основен поминък тук. Расте броят на ромските деца в детските градини и училищата в района (100 процента в с. Звездец, 40% в гр. Малко Търново).
 

В с. Звездец няма лекар. Само веднъж в седмицата в селото идва медицинска сестра по кметско разпореждане от 2015 година.  Петдесет и пет процента  от хората в селото, предимно роми, нямат здравни осигуровки. Броят на тези хора непрекъснато расте и това задълбочава проблемите.
 

Общината има последователна политика спрямо ромския етнос, но успява да осигури главно временна заетост на хората, по различни проекти и програми, свързани основно с озеленяването и почистването. Има и действаща стратегия за интеграция на ромите, за последен път е актуализирана през 2015 г.
 

 Процентът ромско население в Община Средец (15.5 %) е доста по-висок от средния в страната, като голяма част от него е концентрирано в самия град, в село Дебелт, следвани от селата Драчево, Орлинци, Загорци, Факия, Момина Църква, Зорница, Проход и Сливово. Голяма част от ромите са безработни и нямат финансови средства за дрехи и учебници на децата си. Децата са застрашени от риска да не тръгнат или да отпаднат от училище. Една четвърт от бременните ромски жени са непълнолетни.
 

Основните проблеми сред местното ромско население са: ранните бракове и отпадането на децата от образователната система; липса на подходящи специалисти, които да работят с родителите и учениците от ромски произход за задържането им в училище; извънкласните форми в училище се осъществяват предимно по проекти, които са с определен срок и след края им няма приемственост.
 

Основните дейности в проекта са насочени към образование и здравеопазване, интеграция и подобряване на качеството на живот на ромите и другите уязвими групи.
 

Проектът на Община Бургас е на обща стойност 2 613 544 лв. Партньори на Общината в изпълнението му са Община Средец, Община Малко Търново, Фондация „Областен ромски съюз“, Основно училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“ и Фондация „ОФФ Медия“.

 

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Бургас
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В БУРГАС

ОБРАЗОВАНИЕ

Предучилищно образование

 • Изграждане и/ли ремонт на детски градини в кв. „Победа“ в Бургас и Община Малко Търново
 • Създаване на три нови предучилищни групи в кв. „Победа“ в Бургас с капацитет 150 деца;
 • Занимания за деца, които не посещават детска градина – кв. „Победа“ в Бургас;
 • Три кампании сред родителите да запишат децата си на предучилищната занималня;
 • Организиране на информационна кампания в Бургас за важността на предучилищното обучение;
 • Избор и обучение на трима медиатори в Бургас и двама в Средец за работа с ромските семейства и техните деца;
 • Обучение на четирима педагози за детската градина в Звездец;
 • Създаване на две  нови групи в детската градина в Звездец – една от 3 до 5-годишни деца и една за предучилищна подготовка: с капацитет за 25 деца, а в следвщите три години още 41 деца.

 

Начално образование

 • Създаване на две нови паралелки в училището  в кв. „Победа“ в Бургас с капацитет 60 деца от първи до четвърти клас.
 • Работа с приблизително 230 деца на възраст 6 до10 години от Средец в извънкласни форми.
 • Избор и обучение на 3 медиатори в Бургас и 2 в Средец за работа с ромските семейства и децата им
 • Обучение на учители от Бургас (до 50) и от Малко Търново, Звездец и Средец (до 50) за подобряване на качеството на образованието.
 • Идентифициране на децата, които не посещават училище и работа за връщането им на учебната скамейка -  кв. „Победа“ – Бургас и Средец;
 • Закупуване на учебници и училищни пособия за учениците в кв. „Победа“ – Бургас и Средец, които посещават извънкласни учебни занимания;
 • Консултации с родителите, за чиито деца има риск да отпаднат от училище – кв. „Победа“ – Бургас, Малко Търново и Звездец и Община Средец – около 600 родителя

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Достъп до първични здравни грижи:

 • Ремонтиране и изграждане на нови офиси за лекари и медиатори в района: два офиса за медиатори и два за общо-практикуващ лекар и гинеколог.
 • Определянето на здравни медиатори: двама в с. Звездец (Малко Търново),  трима в Бургас и един в Средец.
 • Обучение на лекари и сестри да работят с уязвими ромски групи в кв. „Победа“ – Бургас, Средец и Малко Търново. Ще бъдат обучени общо шест медицински специалисти.

 

Детско здравеопазване:

 • Идентифициране на децата, които не са имунизирани, и насърчаване на родителите за извършване на имунизации - кв. „Победа“ в Бургас, Средец и Малко Търново.
 • Профилактични прегледи за децата в кв. „Победа“- Бургас, Средец и Малко Търново (около 700)
 • Информираност сред ромските родители за здравната профилактика.

 

Грижи за бременни и млади майки:

 • 540 жени (бременни, млади майки и млади девойки на възраст 13-15) ще имат достъп до гинекологични прегледи и консултации в областта на семейно планиране и превантивно репродуктивно здраве.
 • Безплатни гинекологични прегледи на жени без здравни осигуровки в Община Средец. Ще се проведат общо 310 прегледа за целия район.
 • Безплатни контрацептивни средства в кв. „Победа“ – Бургас и Община Средец - Контрацептивните средства- 3000 кондома и 310 спирали.
 • Здравни обучения за ученици от 8 до 12 клас в кв. „Победа“ – Бургас, Община Средец и Община Малко Търново.
 • Ще се проведат по десет беседи в ОУ „Хр. Ботев“ – кв. Победа, Бургас; ОУ и СОУ в гр. Средец и СОУ „Васил Левски“ - гр. Малко Търново. Тематиката на беседите е свързана с личната и обществена хигиена, тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол и употреба на наркотици,полово предавани болести.

Виж повече

Образование

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Виж повече

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.

Виж повече

Център за развитие на общността в Средец

2017-09-30

От април 2017 в гр. Средец действа Център за развитие на общността. Построената преди повече от 40 години сграда бе основно обновена и обзаведена по Програма ЗОВ.  Центърът предлага комплексни услуги, свързани с образованието и здравеопазването, работа с родители и чествания на празници и културни събития на най-уязвимите групи в общината.

Децата от района имат извънкласни учебни занимания, които допълват наученото в училище по българки език, уроци по танци, спортни занимания, компютърни уроци. Танците, спортните занимания  и компютрите привличат децата да идват в центъра, а това развива техните социални и комуникационни умения. Привлечени са и родителите чрез клубове „Активен родител“ и „Отговорен родител“.

Центърът е замислен да предоставя и здравно-образователни услуги и консултации на родителите, за да имат базисна здравна култура и хигиенни навици, както и да ги стимулира да се грижат за здравето си – своето и на децата си. Всички това се прави с наети по Програма ЗОВ педагози, психолози, лекари и здрави и образователни медиатори, които са в общността и всички вече действат като добре сработен и ентусиазиран екип.

Виж повече

Образователни медиатори в кв. „Победа“ в Бургас

2017-09-30

Трима образователни медиатори от Фондация „Регионален ромски съюз“ бяха назначени с конкурс през 2017 година.  Те активно работят в ромския квартал „Победа“, за да привлекат колкото се може повече деца да се записват на училище и редовно да посещават заниманията.

Медиаторите са хора от общността и лесно намират общ език с родителите, познават проблемите на семействата и знаят как да им въздействат, за да изпратят децата си в детски градини и на училище. Организацията е разработила план и теми за срещите с родителите, които обхващат следното:  правила в дома и училище, дисциплина, отговорно родителство,  помощ с подготовката за училище.  

 Първите семейства в „Победа“, които те посетиха, бяха с деца на възраст 5-6 години според информация, предоставена от Службата по гражданска регистрация. В резултат, 90 процента от децата, родени пред 2012 година, бяха записани за занимания в новопостроената училищна сграда на училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“. Останалите деца бяха записани в детски градини в Бургас, като Община Бургас предостави безплатен транспорт. Активната работа на медиаторите в кв. „Победа“ продължава.

Междувременно 150 нови деца на 5- и 6-годишна възраст бяха записани за предучилищни занимания в новата сграда на училище „Христо Ботев“. Преди откриването на новата сграда в квартала нямаше възможност за предучилищни занимания за децата.

Фондация „Регионален ромски съюз“  работи много тясно с училищата, като медиаторите присъстват в часовете, канят учителите на тематични разговори с родителите, разрешават индивидуални казуси и конфликти.

Виж повече

Обновено читалище в бургаския кв. „Победа“

2017-09-30

Програма ЗОВ подпомогна ремонтирането и обновяването на читалище „Христо Ботев 1937“ в Бургас  и от 2017 година то вече действа като притегателен център за жителите и децата от ромския квартал „Победа“, както и за съседните квартали, откъдето идват български и турски деца.

В читалището редовно се изнасят театрални и други представления и салонът се оказва тесен да побере желаещите да ги видят.

 Информационният център, оборудван с компютри, е на разположение на децата. В друга зала те имат възможност да се събират, да четат книги и да се срещат с автори.

Около 30 деца посещават активно  групата за любителски и приложни изкуства. Редовно се провеждат и занимания по танци – народни и стандартни. По програма ЗОВ е ангажирана учителка по извънкласни дейности, която води групите по четене, рисуване и компютърна грамотност.

Тези клубове по интереси увличат децата и на практика им помагат да общуват, да придобиват комуникационни и социални умения наред със знанията, които получават. Те са тези които водят към крайната цел – интегриране!

Виж повече

Отлични образователни резултати в Бургас

2018-06-30

През 2018 повече от 100 деца от предучилищна възраст в групата в новопостроената сграда в кв. „Победа“ в Бургас показват отлични резултати по български език само след година и половина сериозна работа. Децата са много активни и участват в допълнителните учебни занимания, както и в езикови и математически съревнования. Включват се в клубове по спорт и изкуства, организирани по ЗОВ (общо 35 деца).

16 родители, чиито деца не посещават редовно училище, получават подкрепа и съвети от медиаторите на местната партньорска организация – Фондация „Областен ромски съюз“.

През периода януари – юни 2018 година бяха организирани 2 обучения за 20 учители от Начално училище „Христо Ботев“ в  кв. „Победа“ и 10 учители от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Средец. Общо 172 ученика от Средец получиха подкрепа и допълнителни уроци в новоизградения Център на общността. 24 деца посещаваха уроци по български език,  16  – спортни занимания и 82 – културни прояви.

40 деца се включиха в образователни пътувания до Бургас. В Малко Търново и с. Звездец 27 нови деца бяха записани в детската градина, а с 10 родители бяха организирани мотивационни занимания.

Виж повече

Бургас - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 569

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 372

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 1 268

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 1 911

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 2 927

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Виж повече

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.

Виж повече

200 профилактични медицински прегледи в Средец

2017-09-30

От началото на 2017 година се правят редовни гинекологични прегледи на млади жени, консултации за бременни и майки от кв. „Победа“ – Средец, като се оказва медицинска помощ и на неосигурени жени.

За да бъде отговорено на нуждата от редовни прегледи, Община Средец организира транспорт за прегледи в Диагностично-консултативния център „Ел Масри“, където се правят гинекологични прегледи на неосигурени бременни от ромската общност и се поставят безплатни спирали (50 от началото на проекта). До края на юни 2017 са извършени АГ-прегледи на 167 здравно неосигурени жени от Средец, като от тях 88 са били бременни.

През периода януари-юни 2017 са извършени 200 профилактични медицински прегледи.

Здравният медиатор, назначен по Програма ЗОВ, помага при организирането на профилактичните прегледи и имунизациите, насочва неосигурените бременни жени към гинеколог, подпомага изпълнението на лекарските предписания.

Виж повече

Медицински прегледи в Бургас и Малко Търново

2017-09-30

Със съдействието на двамата здравни медиатори, от началото на дейностите по АГ-прегледите (декември 2016)  81 жени от кв. „Победа“ в Бургас  са били прегледани от АГ-специалист. Над 400 индивидуални консултации по различни здравни теми са били проведени от здравните медиатори в квартала. Изнесени са осем лекции на тема Хигиена и здраве през последния отчетен период.

От стартирането на прегледите в края на 2016 година, със съдействието на здравните медиатори, 55 жени в Малко Търново са били прегледани от АГ- специалист.  68 неосигурени лица от целевата група са преминали профилактичен преглед при общо-практикуващ лекар. Медиаторите са провели сред общността две здравни кампании на теми за семейното планиране, нежелани бременности и полово предавани инфекции.

Виж повече

Медицински прегледи в ЗОВ-района в Бургас

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година здравните медиатори направиха над 1400 консултации по различни здравни проблеми в трите локации на проекта – Бургас, Средец и Малко Търново. Програма ЗОВ организира там и 310 АГ-прегледа.

Виж повече

Burgas - Results HEALTHCARE

2019-08-14

Number of general medical exams carried out by GPs/paediatricians and screenings – 1 539

Number of specialised medical examinations, incl. gynaecological examinations – 605

Number of medical tests - incl. HIV, syphilis, PAP smear tests, blood tests for dog tapeworms – 156

Number of health consultations (health mediators) – 3 918

Number of intrauterine devices - 201

Number of beneficiaries of information campaigns and events, women and health support groups  - 3 191

Note: Data covers the period 2016 – 2018.

Виж повече
Виж повече
Магдалена Япаджиева

Ръководител на проекта

„Реалната интеграция минава през образованието. Именно то дава истинската възможност всеки един човек да е пълноценен гражданин на своята държава. Образованието е най-мощното оръжие, което може да използвате, за да промените света към по-добро“.
 

Старши експерт „Образование и демографски въпроси“ към Община Бургас. По образование е магистър по български и руски език, преводач и преподавател в средните училища. Има богат опит в консултирането и осъщестяването на различни проекти в сферата на образованието и интеграцията, както и дългогодишна съвместна работа с Фондация „Областен ромски съюз“.

 

Женя Георгиева

Координатор "Образование"

Старши експерт в Дирекция "Образование и демографски въпроси на Община Бургас. Има бакалавърска и магистърска степени по английски език, а със сферата на образованието я свърза и работата й като преподавател. Притежава опит и в изпълнението на проекти, свързани с мерки за енергийната ефективност и предприемачеството.

Зюмбюла Маринова

Координатор „Образование и интеграционни дейности“ и представител на Община Средец

Притежава магистърска степен по „Стопанско управление“ със специализация „Здравен мениджмънт“, бакалавърска по „Социални дейности“, както и специалност „Медицинска сестра“. В момента е старши експерт „Социални дейности“ в Община Средец.

Деян Йотов

Координатор „Образование, културна идентичност и развитие на общността“

 Директор на дирекция „Европейски програми и фондове, евроинтеграция и инвестиционна политика“ в Община Малко Търново. Има магистърска степен на образование по специалност „Право“, както и магистърска степен по специалност: „Данъчна администрация“. Професионалният му стаж е повече от 10 години в областите на правото, финансите, публичната администрация и образованието. Има богат опит в работа с оперативни и донорски програми, различни схеми на финансиране като координатор, ръководител и експерт.

Ирина Апостолова

Координатор „Здравеопазване“

 Директор на дирекция „Социални дейности, услуги и здравеопазване“ в Община Малко Търново. Има бакалавърска степен на образование - Специалист по здравни грижи, Медицинска сестра и магистратура - Специален педагог с професионална квалификация: „Логопед и учител в логопедични предучилищни, училищни и клинични заведения”.

Мариян Иванов

ПР и комуникации

  Координатор „Информиране на общността“ към фондация „ОФФ Медия“. По професия е журналист, с 12 години стаж в Българското национално радио. Работил е и към агенция БГНЕС и информационния сайт „ОФФ Нюз“. Има висше образование по журналистика от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Владимир Йончев

Управител на фондация "ОФФ Медия"

  Журналист, собственик и главен редактор на сайта OFFNews.bg. Роден е през 1975 г. във Видин. Завършил е Класическата гимназия (НГДЕК Св. Константин-Кирил Философ) и специалност "Философия" в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е като репортер и редактор във вестниците „Новинар“ и „Стандарт“, както и във вестник "Телеграф", където е бил главен редактор.

Носител е на наградата "Черноризец Храбър" в категорията "Разследваща журналистика".

През 2011 г. основава "Офф медия" - дружеството, което издава новинарския сайт OFFNews.bg и форума OFFRoad-Bulgaria.com.

Лалка Бойчева

Технически сътрудник

 Бакалавър по „Социални дейности“, има и специалност „Акушерка“. В община Средец е старши експерт „Социални дейности“. Отговаря за текущите задачи по реализацията на проекта, подпомага координатора при осъществяване на връзката с лица и организации.

Виж повече

Община Бургас

Населението на област Бургас наброява 370 544 души, от които 18 424 се самоопределят като роми. На територията на Община Бургас съществуват два сегрегирани квартала с компактно ромско население  - кв. Победа с население около 3500 души от ромски произход и кв. Горно Езерово с население 1500 души от ромски произход. Община Бургас се старае да последователно да прилага принципа на равнопоставеност и да подпомага българските граждани от ромски произход, като им осигурява временна заетост по различни проекти и програми, свързани с почистване и озеленяване. В областта на образователната интеграция са постигнати значителни резултати чрез работата по проекти по оперативни програми, социално включване и международни фондове. Има и действаща програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически общности, която е актуализирана през 2015 г.

Виж повече

Община Средец

Почти 15 000 души живеят в Община Средец.  По данни на последното преброяване през 2011 г. ромският етнос е втори по численост в общината - 2063 души или около 15.5%. По експертни оценки реалното число е над 3 500 души. Общината е последователна в политиката си за равен достъп до образование, работи активно и за задържането на децата в училище.

Използват се и иновативни форми на социални услуги, които са насочени към социалното включване на малките деца от ромската общност, като и за техните родители. Само за период от три години са разкрити над 600 работни места за трайно безработни.

Виж повече

Община Малко Търново

 Около 3 700 души живеят в Oбщина Малко Търново. Макар по официални данни малка част да се определят като роми, процентът на хора от уязвимите групи е доста сериозен.

Общината има последователна политика спрямо ромския етнос, като успява да осигури временна заетост на хората по различни проекти и програми, свързани основно с озеленяването и почистването. Има и действаща стратегия за интеграция на ромите, която за последен път е актуализирана през 2015 г.

Виж повече

Фондация „Областен ромски съюз“

„Да бъдем близо до хората” – това мото фондация „Областен ромски съюз” изпълнява от далечната 1999 г. до ден днешен. Дългогодишният им опит в реализирането на проекти и програми в полза на общността им е дал привилегията да са водеща организация в региона. Десетимата души от фондацията и външните експерти предоставят услуги свързани с образованието, социалното предприемачество, здравеопазването и развитието на социалните умения. Помагат на хората при въпроси с трудовата заетост, пенсиониране и казуси със здравно осигуряване и много други теми, които вълнуват общността. 

Виж повече

Основно училище „Христо Ботев“

Основно училище „Христо Ботев” в бургаския квартал „Победа” отваря врати в далечната 1921 г. Тогава училището се е състояло от една малка стая и канцелария. Днес в него учат над 650 ученици, разпределени в четири подготвителни групи  (които ще станат шест, след реализацията на проекта), 16 паралелки в начален етап на образование, 10 паралелки в прогимназиален етап на образование. В училището успешно се прилагат проекти, насочени към степента на усвояване на учебния материал и задържането на учениците в училище. Мотото на учебното заведение е "Различни, но заедно". В училището успешно работи СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор", СИП "Майчин (турски) език", както и СИП „Здравно образование” за децата  от 1 до 4 клас. Сформирана е камерна формация "Велека", която изпълнява както български, така и чуждестранни фолклорни песни и танци.

Виж повече

Фондация „ОФФ Медия“

  Фондация „ОФФ МЕДИЯ“ АД е създадена през 2011 г. Популяризирането на дейностите по проекта, достигането им до максимално голяма аудитория и акцентиране на тяхната значимост е основната цел на фондацията и на информационния й сайт - OFFNews.bg. Експерти, осигурени от „ОФФ Медия”, са се заели с обученията по първа медицинска помощ за хората от общността. След стотиците, преминали такива курсове в цялата страна, знания и компетенции в тази област, получават и жители от общините Бургас, Средец и Малко Търново. 

Виж повече