Образователни медиатори в кв. „Победа“ в Бургас

2017-09-30

TEST

Трима образователни медиатори от Фондация „Регионален ромски съюз“ бяха назначени с конкурс през 2017 година.  Те активно работят в ромския квартал „Победа“, за да привлекат колкото се може повече деца да се записват на училище и редовно да посещават заниманията.

Медиаторите са хора от общността и лесно намират общ език с родителите, познават проблемите на семействата и знаят как да им въздействат, за да изпратят децата си в детски градини и на училище. Организацията е разработила план и теми за срещите с родителите, които обхващат следното:  правила в дома и училище, дисциплина, отговорно родителство,  помощ с подготовката за училище.  

 Първите семейства в „Победа“, които те посетиха, бяха с деца на възраст 5-6 години според информация, предоставена от Службата по гражданска регистрация. В резултат, 90 процента от децата, родени пред 2012 година, бяха записани за занимания в новопостроената училищна сграда на училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“. Останалите деца бяха записани в детски градини в Бургас, като Община Бургас предостави безплатен транспорт. Активната работа на медиаторите в кв. „Победа“ продължава.

Междувременно 150 нови деца на 5- и 6-годишна възраст бяха записани за предучилищни занимания в новата сграда на училище „Христо Ботев“. Преди откриването на новата сграда в квартала нямаше възможност за предучилищни занимания за децата.

Фондация „Регионален ромски съюз“  работи много тясно с училищата, като медиаторите присъстват в часовете, канят учителите на тематични разговори с родителите, разрешават индивидуални казуси и конфликти.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.