„От врата на врата“ набира скорост в Сливен

2016-10-01

TEST

Екипът на Сдружение „Ромска академия за култура и образование" (РАКО), местен партньор по Програма ЗОВ в Сливен всекидневно работи със семействата в квартал „Надежда“: разговаря с тях за проблемите им, консултира ги по различни въпроси, мотивира ги да запишат децата си в детската градина, която ще бъде изградена. Посещението е от улица на улица, от врата на врата. Правят се анкети сред семействата, за да се изготви база данни за социално-икономическия им статус и да се конкретизират нуждите им.

Според направените досега 250 анкети 92 % от анкетираните майки са на възраст над 18 години, от които 45 % са на възраст над 23 години. Констатирано бе, че 51 % от анкетираните родители имат едно дете, а 38 % имат по две. Едва 2 %  (пет семейства) имат повече от три деца.

Много от родителите споделят, че годините са трудни и предпочитат да имат по едно или две деца, за да могат да се грижат пълноценно за тях и да им дадат добро образование. Част от родителите казват, че им е трудно да си намерят работа, защото образованието и квалификацията им са ниски (58 % от майките имат начално образование, 36 %  са с основно образование)  и затова искат техните деца да успеят като получат по-високо образование от тяхното.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.