Активни образователни медиатори в Шумен

2017-08-05

TEST

В района ни в Шумен от юни 2017 година активно работят трима образователни медиатори: двама са в Детска градина „Пролетна дъга“и филиала й -  гр. Шумен и един - в Основно училище „Хр. Ботев“- с. Ивански. И тримата бързо се утвърдиха като истински посредници между ромската общност от трите шуменски квартала „Еверест“, „Млада гвардия“ и „Витоша“ и с. Ивански и образователните институции.

Тримата правят индивидуални срещи с родители на деца и ученици  в задължителна предучилищна и училищна възраст, за да ги запишат в Детска градина и училище. Оказано бе съдействие и на ученици, завършили 7-ми клас в основното училище в с. Ивански да кандидатстват в осми клас в училища в Шумен. Всички успешно завършили седми клас ученици продължават образованието си в гимназия.

Образователните медиатори, както и доброволците преминаха през обучение по теми от пет модула: педагогика, психология, работа на терен, работа с родителите и начална компютърна грамотност.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.