Започват ремонти в района ни в Шумен

2017-09-29

TEST

Вече е избран изпълнител на ремонт в Детска градина „Пролетна дъга” и нейния филиал в Шумен. Ще бъдат ремонтирани и обновени помещенията в градината, което ще даде възможност да бъде сформирана нова детска група за 20 деца от близките квартали. Освен това се извършва и ремонт на площадките за игра в основната сграда на градината. Междувременно местният екип работи по идентифициране и записване на деца за новата група в градината.

Ремонти се планират и в Основно училище „Хр.Ботев” в с. Ивански, където от първи до осми клас учат близо 150 ученици, предимно от ромски произход. И в двете сгради на училището се ползват външни тоалетни, няма зала за провеждане на родителски срещи, културни събития и празници. Училището няма медицински кабинет и медицинско обслужване. Всички тези услуги ще бъдат осигурени в почти ремонтирания вече образователен център към училището.

Предстои да бъде избран изпълнител за Медицинския център в с. Ивански, където ще бъде направен ремонт на старата сграда.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.