Отлични образователни резултати в Бургас

2018-06-30

TEST

През 2018 повече от 100 деца от предучилищна възраст в групата в новопостроената сграда в кв. „Победа“ в Бургас показват отлични резултати по български език само след година и половина сериозна работа. Децата са много активни и участват в допълнителните учебни занимания, както и в езикови и математически съревнования. Включват се в клубове по спорт и изкуства, организирани по ЗОВ (общо 35 деца).

16 родители, чиито деца не посещават редовно училище, получават подкрепа и съвети от медиаторите на местната партньорска организация – Фондация „Областен ромски съюз“.

През периода януари – юни 2018 година бяха организирани 2 обучения за 20 учители от Начално училище „Христо Ботев“ в  кв. „Победа“ и 10 учители от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Средец. Общо 172 ученика от Средец получиха подкрепа и допълнителни уроци в новоизградения Център на общността. 24 деца посещаваха уроци по български език,  16  – спортни занимания и 82 – културни прояви.

40 деца се включиха в образователни пътувания до Бургас. В Малко Търново и с. Звездец 27 нови деца бяха записани в детската градина, а с 10 родители бяха организирани мотивационни занимания.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.