Щастливи деца в новата детска градина в Монтана

2018-06-30

TEST

Новата детска градина в ромския квартал „Кошарник“ в Монтана е посещавана от 112 деца на възраст между 3 и 6 години. Всички деца посещават заниманията с желание, редовно се организират и родителски срещи. Община Монтана вложи допълнителни средства (над предварителните 10%), за да облагороди пространството край градината и да обнови медицинския център в съседство. С помощта на Общината градината кандидатства и получи делегиран бюджет през януари 2018 година, предвиден за поддръжка на сградата и за заплати на екипа, което от Програма ЗОВ отчитаме като успех за гарантиране на устойчивост на постиженията в бъдеще.

През периода януари – юни 2018 година деца и родители участваха в допълнителни занимания: 144 деца от кв. „Кошарник“, кв. „Огоста“ и с. Габровница посещаваха уроци по български език, а 188 – спортни тренировки и занимания по изкуства. Общо 667 родители от трите локации по проекта посещаваха мотивационни срещи, събития и съвместни занимания с децата.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.