200 профилактични медицински прегледи в Средец

2017-09-30

TEST

От началото на 2017 година се правят редовни гинекологични прегледи на млади жени, консултации за бременни и майки от кв. „Победа“ – Средец, като се оказва медицинска помощ и на неосигурени жени.

За да бъде отговорено на нуждата от редовни прегледи, Община Средец организира транспорт за прегледи в Диагностично-консултативния център „Ел Масри“, където се правят гинекологични прегледи на неосигурени бременни от ромската общност и се поставят безплатни спирали (50 от началото на проекта). До края на юни 2017 са извършени АГ-прегледи на 167 здравно неосигурени жени от Средец, като от тях 88 са били бременни.

През периода януари-юни 2017 са извършени 200 профилактични медицински прегледи.

Здравният медиатор, назначен по Програма ЗОВ, помага при организирането на профилактичните прегледи и имунизациите, насочва неосигурените бременни жени към гинеколог, подпомага изпълнението на лекарските предписания.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.