Медицински прегледи в района ни в Сливен

2018-06-30

TEST

През периода януари – юни 2018 година, местният ни партньор по компонента Здравеопазване организира АГ-прегледи за 259 ромски жени. 221 роми бяха прегледани за кучешка тения, а за двама, при които бе открито заболяването, бе организирано лечение. Извършени бяха прегледи на 35 души в риск от хепатит Б и Ц, сифилис и СПИН, диагностицирани бяха двама със сифилис и хепатит Б. Извършени бяха прегледи и на 79 здравноосигурени жени.

143 роми се включиха в сесиите по семейно планиране и репродуктивно здраве, организирани от местния но ЗОВ партньор – организацията „Лекари на света“. Направени бяха 683 индивидуални консултации по здравни проблеми, като половината от дошлите за първи път посещаваха здравни кабинети. „Лекари на света“ работи с местни религиозни пастори по проблеми като ранни бракове и раждания. 10 пастори участваха в три кръгли маси, посветени на тази проблематика. 122 жени получиха консултации по мерки за контрацепция, а 80 от тях взеха решението да им бъде поставена спирала.

Още резултати в това направление

Обучения по първа помощ за уязвимите групи

2016-08-09

Серия от тридневни обучения по първа помощ за роми и други уязвими в трите общини бяха организирани в Бургас, Малко Търново и Звездец през лятото на 2016. В заниманията участваха 100 души, предимно родители, но и деца. Предвидени са по-късно състезания по първа помощ за около 200 души -  родители и децата им. Надпреварата ще е отборна, тимовете ще са съставени от членове на семействата. Състезанията ще се организират на полигон с реалистично симулирани инциденти.

Тези обучения са особено особено важни в ромските среди заради несвоевременното посещението на лекар, невинаги достъпната за тях първа помощ и честите случаи на кризисни ситуации. С обученията се цели и промяна в разбирането за превенция. Тези индиректни резултати разширяват здравната осведоменост и култура на ромското население. Смесването на деца и родители в обученията и състезанията е добра идея, защото каузата за помощ и за възможността да се реагира на здравен проблем става обща и споделена.

 

Шестима здравни медиатори работят с ромската общност

2016-08-17

През 2016 бяха обучени общо шест здравни медиатори. Трима от тях работят в Бургас, един – в Средец, други двама – в Малко Търново. За няколко месеца медиаторите идентифицираха 450 ромски и турски семейства в риск и ги консултираха за здравни застраховки и достъп до лекарска помощ. 84 деца от ромски и турски произход бяха насочени към имунизация. 86 роми получиха помощ за закупуване на лекарства и спазване на лекарските предписания.

Необходимостта от такива медиатори е огромна в цялата страна. В района на Бургас от ЗОВ сме доволни, че имахме възможност да идентифицираме добре подготвени лица да изпълняват тази работа и в трите населени места, където работим. Ролята на медиаторите е ключова, за да могат ромите да разчитат на комплексна помощ – здравно просветителска, административна и свързване с лекари и болници.

Работата на медиаторите се финансира по Програма ЗОВ, но трите общини са поели ангажимент да наемат на работа тези лица след приключване на проекта.