Започва изграждането на Образователен център и нова сграда на ДКЦ в „Столипиново“

2017-09-30

TEST

Вече са избрани изпълнителите на изграждането на Образователния център и на нова сграда към Диагностично-консултативния център „Изток“ в „Столипиново“. Кварталът, чието население бързо расте, има голяма нужда от образователна и здравна инфраструктура.

Образователният център ще представлява многофункционална сграда с три учебни помещения, едното от които ще се използва за спортни дейности. Сградата дава възможност за организирането на извънкласни занимания, общи изяви на родители и деца, както и за срещи на общността. Към Центъра ще бъде създадена библиотека и ще бъдат организирани публични четения с участието на родители и деца от кварталните начални училища „Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“.

В новата сграда на ДКЦ „Изток“ ще бъдат разположени кабинети на общопрактикуващ лекар, гинеколог и педиатър. Там ще се помещава и здравният медиатор, който вече работи по ЗОВ.  Предвижда се увеличаване на броя на медицинските консултации в Столипиново: консултации при общопрактикуващ лекар и АГ-специалист, както и педиатрични консултации, включително ваксинации.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.