Наваксващи часове в района на ЗОВ в Пловдив

2018-06-30

TEST

През периода януари – юни 2018 година в Куклен бяха организирани планираните наваксващи часове по български език и други основни предпреми. 29 нови деца бяха записани в образователни институции в Пловдив, а 97 бяха активно ангажирани в следучилищни занимания по български език.

За да предизвикат детското внимание, учителите по ЗОВ използваха различни учебни методики – дидактични игри, състезания, викторини, скечове и дори цели представления – „Дядовата ръкавичка“, „Вълкът и седемте козлета“ и др.

Образователните медиатори извършиха огромна работа за организирането на посещения на  общо 390 деца на културни събития и постановки: транспорта, придвижването, посещението. По думите им, благодарение на Програма ЗОВ децата за първи път посещават културни събития. Впечатлени от тези първи срещи с изкуството, те не спират да разказват за тях на свои другарчета и сред общността.

312 родители участваха в срещи и събития, а 475 деца присъстваха на занимания за наваксване на знанията, по изкуства и спорт. 454 деца и родители се включиха в културни събития (концерти и театрални представления), а 188 участваха в спортни празници. В рамките на открити уроци в присъствието на родителите, образователната медиаторка Зинаида Карагьозова работи активно с тях, за да участват в образователните занимания на децата си.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.