екип

Изпълнението на дейностите по Програма ЗОВ се координира от Звено за управление на програмата, разположено в Министерството на труда и социалната политика. Финансовият отдел на Министерството е отговорен за координирането на съфинансирането от българска страна, както и за контрола върху швейцарското финансиране, насочвано към общините. Трите министерства, които съфинансират Програма ЗОВ  – Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката участват в Управителния съвет на Програмата.

 

Към ЗОВ на централно ниво са ангажирани експерти по социално включване, образование, обществени поръчки, здравна профилактика, ромски проблеми, инфраструктура, ПР и комуникации. По места проектите се изпълняват от общините в партньорство с детски градини, училища, здравни центрове,  университети, както и организации на гражданското общество. Във всяка община по проекта работи местен екип. Здравни и образователни медиатори работят с ромските общности в кварталите.

 

Запознайте се с екипа на централно ниво:

Ирина Файон

Ръководител на Програма ЗОВ

  • e-mail:
  • Телефон:

Голям е спектърът от проблеми за решаване, свързани с интеграцията и подобряване на качеството на живот на ромите. Програма ЗОВ се фокусира върху ранно детско развитие, начално образование, здравни кампании и медицински услуги за деца, млади жени и майки както и върху инфраструктурни подобрявания на детски градини, училища, и медицински центрове. Надяваме се да постигнем конкретни и устойчиви резултати, тъй като тясно работим с общини и три министерства“.
 

Ирина Файон ръководи изпълнението на Програма ЗОВ от началото на 2015 година. Отговаря за  сътрудничеството в областта на политиките с МТСП, МОН и МЗ, както и за общото управление на проекта и за образователната програма на шестте региона на Програмата.
 

Работила е в международни организации в Америка и Европа.  Опитен и динамичен професионалист с мениджърски опит в международни проекти и иновативни образователни политики, стратегическо планиране и създаване на международни мрежи от градове и НПО. Специализирана е в местното управление, социалните услуги и интеграция, образователния мениджмънт и социални предприятия.
 

Завършила е английска филология в Софийския университет, България и международни отношения в Университета Йейл в САЩ.

Лилия Гунева

Експерт по здравеопазване

  • e-mail:
  • Телефон:

" Една от основните ни цели по Програма ЗОВ е да допринесе за по-достъпно и качествено здравеопазване за уязвимите групи от обществото ни. Усилията ни са насочени основно към най-уязвимите - жените и децата. Разясняваме какви са правата и задълженията ни като граждани и ползватели на здравни услуги, което помага да се научим да се грижим за здравето си. Това е в основата на компонента Здравеопазване на ЗОВ, за което разчитаме на безценната помощ на лекарите, медицинските сестри и неуморната работа на здравните медиатори. Надяваме се да успеем!"

 

Експерт по компонента Здравеопазване към Програма ЗОВ от май 2013 година.

Преди това е работила като програмен директор по проектите, свързани със здравеопазване към Швейцарския офис за сътрудничество (1996-2008). Работила е към неправителствената организация „Лекари без граници“ в Казахстан, както и към Посолството на Франция в България.
 

Завършила е финанси в УНСС в България и здравен мениджмънт и икономика към икономическия факултет на университета в Лозана, Швейцария.

Ива Тончева

ПР и комуникации

  • e-mail:
  • Телефон:

„Всичко започва с децата. Вярвам, че ако покажем успеха с тяхното образование и здраве, ще има обрат – както в социалното приобщаване на уязвимите групи, така и в нагласите към тях.“

 

Експерт по ПР и комуникации към Програма ЗОВ от началото на 2016 година. Ива е завършила журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.

Има дългогодишна журналистическа практика в Българската телеграфна агенция и Българската редакция на Би Би Си. От 2009 година работи като ПР и комуникационен експерт по проекти в ключови за България сфери: устойчиво развитие, съдебна реформа, социално включване, опазване на природата.

Експерт по ПР и комуникации към Посолството на Швейцария и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.