Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети „Столипиново“

2017-09-30

TEST

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе в началото на септември в района на Програма ЗОВ в Пловдив. Придружаван от заместник-министър Деница Сачева, началника на РУО-Пловдив Иванка Киркова, областния управител Здравко Димитров и експерти от други институции, както и експерти по проекта на ЗОВ, той посети СОУ "Найден Геров" и детска градина "Лилия" в ромския квартал „Столипиново“, където конкретно работи проектът на Община Пловдив в рамките на Програма ЗОВ.

В рамките на посещението министърът се присъедини към мобилната група за обхващане на децата в образователната система в "Столипиново", която се срещна с няколко семейства в опит да убеди родителите, че децата им трябва да ходят на училище. Така той даде пример и кураж на социални работници, учители и експерти, които в рамките на национална кампания работят за привличането и задържането на децата в училище.

По данни на МОН само в Област Пловдив 13 500 деца на училищна възраст не ходят на училище. Това е голям проблем конкретно за „Столипиново“ и същевременно предизвикателство за местния екип по ЗОВ (Здраве и образование за всички). По този проблем в „Столипиново“ от началото на юли работи един образователен медиатор, назначен по ЗОВ а от септември ще има и втори такъв. Такива медиатори работят и в другите пет райони на Програмата и вече се доказва резултатността на ангажиментите им. Те са близки до уязвимите общности, познават проблемите им и бързо намират общ език с тях. Медиаторите могат да бъдат важен член на мобилните екипи, сформирани в страната в опит а върнат в училище отпадналите от образованието, чийто общ брой е около 200 хиляди души. В Пловдив са сформирани 6 екипа, които трябва да обиколят 4615 адреса, за да говорят със семействата на децата и младежите, които не посещават училище.

„Професията образователен медиатор ще бъде включена в класификатора на професиите“, съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Според ЗОВ това е важно решение, което ще даде възможност на образователните медиатори да работят ефективно, да се стигне до устойчиви резултати – максимално обхващане на деца от ромската общност и от другите уязвими групи в училище.

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.